Vifo Artikel 13.01.2015

Forskningsprojekt om samspillet mellem kommuner og frivilligheden

Nyt forskningsprojekt skal undersøge, hvordan den kommunale og den frivillige sektor kan arbejde bedre sammen. Odense kommune er den første af i alt fire kommuner, der er valgt til at medvirke i projektet.

Et nyt forskningsprojekt, ’Samspillet mellem den kommunale og den frivillige sektor’, vil nu undersøge, hvordan kommunerne i højere grad kan inddrage borgere, foreninger, frivillige, organisationer og private virksomheder i kommunernes opgaveløsning ved at skabe de rigtige rammer for samarbejdet.

Projektet ledes af professor Bjarne Ibsen fra Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) på Syddansk Universitet, som i en pressemeddelelse fortæller:

”Der sættes rigtig mange ting i gang på frivilligområdet lige nu. Rundt omkring i kommunerne eksperimenteres der på forskellig vis med, hvordan man kan styrke samspillet mellem kommune og civilsamfund. Og det er godt med eksperimenter. Men det er vigtigt, at vi også lærer noget af dem. Fx hvordan de forskellige initiativer og indsatser er, og hvordan de virker. Det er noget af det, forskningsprojektet vil forsøge at samle op på”.

Odense Kommune som frontløber

Projektet løber over tre år med start i 2015. I alt fire kommuner skal deltage i projektet, som vil undersøge deres overordnede politik for frivilligt arbejde, se på samspillet mellem kommunerne og de lokale frivillige og foreninger samt undersøge kommunernes konkrete indsatser på området.

Odense kommune medfinansierer projektet med 1,5 mio. kr. over tre år, og det er forventet at tre yderligere kommuner kommer med en tilsvarende finansiering. Hvilke kommuner der bliver tale om, er dog ikke afgjort endnu.

Odense Kommune anses for at være en kommune, der allerede gør det godt i forhold til at finde nye måder at samarbejde med frivilligsektoren. Blandt andet har kommunen vedtaget en ny civilsamfundsstrategi og oprettet et Center for Civilsamfund, som er en samlet indgang til området.

Ifølge Bjarne Ibsen afviger det betydeligt fra, hvad man gør andre steder. ”Derfor er Odense en interessant kommune i den her sammenhæng,” udtaler han i pressemeddelelsen.

Forskningsprojektet vil give Odense Kommune dokumentation for, hvorvidt den nye civilsamfundsstrategi formår at skabe større inddragelse af kommunens frivillige og foreninger, og mere viden om hvordan samarbejdet kan udformes.