Vifo Artikel 17.10.2018

Fremtidens biblioteker sættes til debat

Kulturministeren og KL inviterer nu til debat om, hvordan bibliotekerne skal udvikle sig. Det sker netop, som der i disse uger udspiller sig en intens debat om konkurrencen mellem aftenskoler og biblioteker.

Skrevet af: Jonna Toft
Nøgleord: Debat Folkeoplysning

’Ordet er frit. Biblioteket er dit’ er overskriften på en ny, landsdækkende debat, som kulturminister Mette Bock og formand for KL’s kultur-, erhverv- og planudvalg Leon Sebbelin nu sætter i gang om fremtidens biblioteker.

Debatten skal danne afsæt for en drøftelse med biblioteksbranchen og kommunerne om, hvordan fremtidens biblioteker skal udvikle sig.

I første omgang er ansatte og studerende fire steder i landet inviteret til at komme med input til, hvad fremtidens bibliotek skal være. Det sker følgende steder:

26/10: Ansatte på den private virksomhed Meko-print og borgere fra Rebild kommune.1/11: Elever på Svendborg Erhvervsskole. 1/11: Studerende i Kolding.8/11: Dialog på tværs af generationer mellem ældre og gymnasielever i Hvidovre.

De fire dialogmøder kombineres med en parallel digital debat via Facebook, hvor alle har mulighed for at bidrage med deres synspunkter.

Kritik af konkurrenceforvridning

Den debat vil repræsentanter fra aftenskoler og oplysningsforbund muligvis holde ekstra godt øje med og måske også deltage i.

På Vifo’s konference ’Folkeoplysning i Forandring III’ i september 2018 blev der rejst en debat om konkurrencen mellem aftenskoler og biblioteker.

Kernen i debatten er, hvorvidt biblioteker skal udbyde kurser, aktiviteter og foredrag, som ligner aftenskolernes kurser, aktiviteter og foredrag. Men mens bibliotekerne kan udbyde tiltagene med fuld offentligt støtte, kan aftenskolerne kun få kommunal støtte til en mindre del af udgifterne.

Siden har debatten rullet her på Vifo.dk:

Læs direktør i AOF John Meinert Jacobsens kommentar: Aftenskolerne bløder, mens bibliotekerne skummer fløden

Læs formand for Danmarks Biblioteksforening Steen Bording Andersens svar: Bibliotekerne giver borgerne lyst til at lære

Også Politiken har behandlet konkurrencen mellem aftenskoler og biblioteker i artiklen (artiklen er betalingsbelagt): ”Det er ulige konkurrence” – Skal man virkelig lære at bygge computere og binde fluer på biblioteket?

Resultaterne fra Kulturministeriets og KL’s nye  debatindsatsen ’Ordet er frit. Biblioteket er dit’ skal give input til en efterfølgende debat med bibliotekssektoren og kommunerne i første halvdel af 2019.

Læs mere