Vifo Artikel 20.04.2017

Friluftsrådet sætter tilskud til friluftsliv på hold

På en generalforsamling onsdag præsenterede Friluftsrådet sin årsberetning, der viste, at rådet i 2016 afsatte mere end 76 mio. kr. fra udlodningsmidlerne til projektstøtte. Men rådet har indført et midlertidigt stop for ansøgninger efter den politiske aftale om udlodningsmidler.

Nøgleord: Økonomi Natur

På sin generalforsamling den 19. april præsenterede Friluftsrådet sin årsberetning for 2016, der viste, at rådet i 2016 uddelte et rekordhøjt beløb på 76,6 mio. kr. til i alt 639 projekter, der blandt andet havde til hensigt at fremme friluftslivet i byerne, skabe naturoplevelser for børn og skabe flere multifunktionelle friluftsområder.

Nu har Friluftsrådet dog indført et midlertidigt stop for at søge tilskud til friluftslivsprojekter i kølvandet på den politiske aftale om udlodningsmidlerne.

Aftalen, som blev indgået mellem regeringen, S, SF, DF og R, blev præsenteret i starten af året og er udformet sådan, at den først og fremmest prioriterer en række foreningsbårne organisationer som bl.a. DIF, DGI og DUF, mens de udlodningsmidler, som Friluftsrådet uddeler i projektstøtte, kommer fra den lavest prioriterede gruppe af overskudsmodtagere, der først får tilført midler, når de andre udlodningsmodtagere har fået deres andel.

Friluftsrådets midler til projekter bliver dermed meget afhængig af overskuddet hos Danske Lotteri Spil og Klasselotteriet og kan variere betydeligt fra år til år.

Det midlertidige stop vil Friluftsrådet bruge på at overveje, hvordan puljen skal udformes i fremtiden, og hvordan tilskud og projekter skal prioriteres og administreres.

”Vi åbner for ansøgninger igen, men formentlig ud fra reviderede kriterier og med fokus på at støtte projekter inden for en række veldefinerede temaer,” siger Friluftsrådets formand Lars Mortensen i en artikel på Friluftsrådets hjemmeside.

Omkring 1. juni vil Friluftsrådet præsentere, hvilke kriterier der fremover vil være for at modtage støtte fra udlodningsmidlerne til friluftsliv.