Vifo Artikel 02.09.2016

Fritid & Samfund vil nytænke folkeoplysning og foreningsliv

Fritid & Samfund inviterer til en konference, der vil gøre status på foreningerne og folkeoplysningens udfordringer samt deres muligheder for fremtiden.

Skrevet af: Anna Rex Wittig

Med indspark fra både DUF, FORA, DFS og Idrættens Analyseinstitut inviterer Fritid og Samfund til konference den 24. november, hvor der er fokus på at udvikle og tænke nyt på idræts- og folkeoplysningsområdet.

’Kineserne kommer’ er overskriften på arrangementet, hvilket ifølge arrangørerne dækker over, at der er mange nye tiltag og udfordringer på folkeoplysnings- og foreningsområdet, som nødvendiggør en portion nytænkning, hvis man vil være rustet til fremtiden.

Konferencen tager derfor en række af de udfordringer op, som det danske foreningsliv og folkeoplysningen møder i hverdagen, og som de også fremover vil stå over for, herunder fornyelse i aftenskolen og foreningslivet samt udvikling af samarbejdsformer mellem kommuner og selvorganiserede.

I løbet af konferencedagen foregår forskellige oplæg og debatter inden for idræts- og folkeoplysningsområdet. Henrik Bang Bjørgo, seniorkunsulent ved DUF, Per Paludan Hansen, formand for DFS og Marlene Berth Nielsen, udviklingskonsulent i FORA vil blandt andet stå for en session om fornyelse inden for børn, unge og aftenskoler.

Center for Ungdomsstudier (CUR) præsenterer også en ny undersøgelse, som giver et billede af det danske ungdomsliv og betydning for foreningslivet. Der vil samtidig være mulighed for at hente inspiration hos landsorganisationerne, som giver eksempler på nye aktiviteter og organisationsformer, der er med til at forny idrætten og aftenskolerne.

Konferencen er tiltænkt foreningsledere, instruktører, undervisere, forvaltningsmedarbejdere på fritidsområdet, medlemmer af folkeoplysningsudvalg (§ 35, stk. 2-udvalg) og andre med interesse for folkeoplysning og foreningsliv.

Prisen er 995 kroner for medlemmer af Fritid & Samfund 1.595 kroner for ikke medlemmer. Konferencer foregår på Hotel Vissenbjerg Storkro i Vissenbjerg fra 9.30-16.00.

Sidste tilmeldingsfrist er onsdag den 12. oktober 2016.