Vifo Artikel 26.07.2016

Frivillig Fredag 2016 ser på veje til deltagelse

Frivillighedens potentiale til at skabe et samfund, hvor alle deltager og har noget at bidrage med, er i fokus på årets Frivillig Fredag, der finder sted landet over fredag den 30. september under temaet ’veje til deltagelse’.

Skrevet af: Redaktionen
Nøgleord: Frivillighed

Frivilligheden kan bygge bro mellem mennesker og opbygge fællesskaber, men der er en tendens til, at de, som er frivillige, ofte er veluddannede, i arbejde og en del af sociale netværk, mens andre grupper står udenfor. Aktiviteterne på årets Frivillig Fredag vil derfor fokusere på temaet ’veje til deltagelse’ og skabe inspiration til, hvordan man får inkluderet flere grupper i de frivillige fællesskaber.

Frivilligrådet står igen som national koordinator for dagen og støtter op om de lokale initiativer med tema-seminarer, merchandise, PR og inspiration til aktiviteter.

Blandt dagens mange aktiviteter vil Frivilligrådet i Køge eksempelvis sætte særligt fokus på ensomheden og hvordan det frivillige sociale liv kan hjælpe mennesker ud af følelsen af ensomhed, mens der i Hørsholm vil blive afholdt en FrivilligBørs, som er en markedsplads hvor institutioner, foreninger og virksomheder kan forære hinanden viden, faciliteter og praktisk hjælp.

Frivillig Fredag sætter gennem lokale aktiviteter over hele landet fokus på og bidrager til udviklingen af frivilligheden. Frivillig Fredag blev afholdt første gang i 2011. I 2015 var der 401 Frivillig Fredags-aktiviteter fordelt over 83 kommuner.