Vifo Artikel 11.12.2018

Frivillighedens Vidensdøgn ser på civilsamfundets bedste løsninger

Med Frivillighedens Vidensdøgn 2019 sætter Center for Frivilligt Socialt Arbejde fokus på værdiskabelse i civilsamfundet og kommer med bud på konkrete løsninger på aktuelle udfordringer.

Nøgleord: Frivillighed

Center for Frivilligt Socialt Arbejdes konference ’Frivillighedens Vidensdøgn 2019’ finder sted den 17.-18. januar 2019 i Odense og sætter fokus på civilsamfundets bedste løsninger.

Gennem forskellige workshops kan deltagerne på konferencen møde foreninger og organisationer, der har haft succes med at skabe deres egne konstruktive løsninger, som har styrket foreningens daglige arbejde. Konferencen er delt op i fire spor, som ser nærmere på udfordringer og løsninger inden for fire temaer:

  • Dokumentation
  • Økonomi og fundraising
  • Samarbejde
  • Foreningsudvikling

Derudover sætter oplæg og debatter fokus på værdiskabelse i civilsamfundet. Her vil blandt andet Klaus Majgaard, ekspert i velfærdsudvikling og civilsamfund, tegne et billede af de spændinger og paradokser, der præger civilsamfundet og samarbejdet med det offentlige, og give bud på pejlemærker, som kommuner og civilsamfund kan navigere efter. Gennem debat vil konferencen desuden sætte fokus påFN's Verdensmål og spørgsmålet om, hvordan – og om – de kan bruges til at styrke foreningen og den frivillige indsats.

Konferencens aftenprogram byder ud over middag og netværksaktiviteter på en samtale mellem generalsekretær i Flygtningehjælpen, Christian Friis Bach, og direktør i Mødrehjælpen, Ninna Thomsen, om skiftet fra politik til civilsamfund, mens dag to byder på brunch med fagligt oplæg om samarbejde mellem kommuner og civilsamfund.

Konferencen henvender sig til bestyrelsesmedlemmer, frivillige og ansatte fra foreninger og landsorganisationer samt repræsentanter fra fonde, kommuner, regioner, private virksomheder og forskere i frivillighed og civilsamfund

Frivillighedens Vidensdøgn 2019 finder sted den 17.-18. januar 2019 på Oden i Odense. Den faglige konference torsdag den 17. januar koster 990 kr., mens hele vidensdøgnet torsdag-fredag koster 1.490 kr.

Læs mere