Vifo Artikel 19.05.2017

Frivillighedskonference ser på meningsfulde fællesskaber

Frivillighedskonferencen 2017 ser nærmere på, hvordan man i forhold til samarbejdet med frivillige kan skabe rum for mere meningsfulde fællesskaber.

Skrevet af: Redaktionen

Kommunernes samarbejde med civilsamfundet handler ikke blot om at få løst konkrete velfærdsopgaver, men også om at skabe eller styrke fællesskaber for udsatte. Men hvordan skaber man rum for meningsfulde fællesskaber, og hvem skal gøre det? Det vil Frivillighedskonferencen 2017 se nærmere på.  

Konferencen, som har overskriften ’Meningsfulde fællesskaber’, er arrangeret af Socialstyrelsen, Center for Frivilligt Socialt Arbejde og COK og er målrettet de dele af den kommunale og regionale sektor, der arbejder med frivillige og ser frivilligheden som et element i udviklingen af velfærdsstaten.

På programmet er en lang række danske forskere og repræsentanter fra civilsamfundet, som vil se nærmere på samspillet mellem kommuner og frivillige.

Konferencen byder blandt andet på oplæg fra lektor Johannes Andersen, Aalborg Universitet, som vil tale om deltagelse, socialisering og inkluderende fællesskaber. Dorte Nørregaard og Torsten Højmark Hansen fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde ser på, hvordan man kan skabe ejerskab, engagement og motivation hos frivillige, mens professor Linda Lundgaard Andersen, Roskilde Universitet, sætter fokus på konsulentrollen i samarbejdet mellem kommuner og frivillige.

Konferencen finder sted i Odense den 6. september 2017, og der er tilmeldingsfrist den 15. juni. Deltagelse på konferencen koster 1.900 kr. eks moms.