Vifo Artikel 22.06.2018

Frivilligrådet vil bekæmpe bureaukrati

Frivilligrådet har lanceret 13 konkrete forslag til, hvordan man kommer unødig bureaukratiet til livs og forbedrer vilkårene i den frivillige sociale sektor.

De frivillige organisationer, som hjælper udsatte og sårbare, skal have de bedste vilkår for at udføre deres arbejde og levere den bedste kvalitet. Det mener Frivilligrådet, som netop har lanceret 13 konkrete forslag, som gør op med den stadigt strammere statslige styring på området.

Igennem de seneste år har de frivillige sociale foreninger et større økonomisk pres og tungere statslig styring. Det vil Frivilligrådet have sat en stopper for, siger formand Mads Roke Clausen.

”Det handler helt grundlæggende om, at de frivillige skal bruge mest muligt af deres tid på at hjælpe den hjemløse, den voldsramte kvinde eller den ensomme unge,” forklarer han på rådes hjemmeside.

Konkret foreslår Frivilligrådet blandt andet, at der frem for etårige tilskud gives flerårige tilskud, samt at det skal være lettere at få midler til drift frem for udviklingsprojekter. Det skal give organisationerne større forudsigelighed og et mere stabilt fundament for deres aktiviteter samt øge budgetsikkerheden og skabe de bedste forudsætninger for, at organisationerne kan gennemføre indsatser af høj kvalitet, mener rådet.

Samtidig går en del af forslagene på en lettelse af bureaukratiet vedrørende ansøgning om midler. Det vil ifølge rådet sørge for, at flest mulige ressourcer bruges til gavn for sårbare og udsatte. Ligeledes skal differentierede krav til ansøgningerne gøre det lettere at søge om mindre beløb. Rådet forslår samtidig, at der afsættes en pulje til små og mellemstore organisationer, som ikke har samme kapacitet til ansøgningsprocesserne som de store.

Endelig mener Frivilligrådet, at det er vigtigt at værne om tilliden til den frivillige sektor, som skal tage ansvar for at bruge midlerne bedst muligt og levere høj kvalitet. En række af forslagene går derfor på, hvordan sektoren kan kontrollere sig selv ved blandt andet at fokusere mere på good governance og indføre en whistleblower-ordning, som giver ansatte og frivillige større mulighed for at rette fokus på uhensigtsmæssig adfærd og forbrug.

De 13 forslag er i stikordsform:

 • Bedre mulighed for at opnå støtte til drift. 
 • Større forudsigelighed i forbindelse med udbetaling af støtte mv.
 • Tilfredshedsundersøgelse blandt de frivillige sociale organisationer af Socialstyrelsen.
 • Flerårige tilskud. 
 • Puljer og differentierede krav.
 • Øget genbrug af dokumentation.
 • Genbrug af kontroller.
 • Opfølgning målrettet frivillige sociale organisationer.  
 • Kravsgennemgang.
 • Good governance.
 • Whistle blower.
 • Standard for effekt.
 • Større faglighed i fordelingen af midler til forskellige ansøgningspuljer.

De 13 forslag kan læses i deres fulde længde på Frivilligrådets hjemmeside.

Læs mere