Vifo Artikel 29.09.2015

Frivilligrådet vil udvikle aktivt medborgerskab

Borgerne er en stadig mere væsentlig drivkraft i udviklingen af lokal velfærd og lokale fællesskaber, mener Frivilligrådet, der de næste år vil fokusere sit arbejde på tre mærkesager om samskabelse, aktivt medborgerskab og rummelige fællesskaber.

Skrevet af: Jonna Toft
Nøgleord: Frivillighed Samfund

Danmark er ved at ændre sig til et nyt velfærdssamfund med en ny ansvarsfordeling mellem civilsamfund, det offentlige og erhvervslivet, mener Frivilligrådet. Borgerne udgør en væsentlig drivkraft i forhold til at udvikle den lokale velfærd og de lokale fællesskaber, og lokalt er det ofte borgerne, der driver udviklingen, underbygget og understøttet af det offentlige og erhvervslivet.

Derfor fokuserer Frivilligrådet nu sit arbejde i 2015-2016 på tre mærkesager:

  1. Bedre samskabelse giver ny og bedre velfærd: Frivilligrådet vil arbejde for, at de gode eksempler på samskabelse bliver indsamlet og formidlet, så det bliver tydeligt, at samskabelse handler om at skabe ny og bedre velfærd sammen på tværs af sektorer og faggrænser.
  2. Nye måder at deltage på som aktiv borger: Frivilligrådet vil arbejde for, at nye typer af frivillighed – nye måder at deltage på – får de bedst mulige vilkår, fordi det er her, vi finder inspiration til fremtidens frivillighed.
  3. Mere åbne og rummelige fælleskaber: Frivilligrådet vil arbejde for, at fællesskaberne i den frivillige verden bliver mere rummelige og opsøgende over for alle typer af mennesker, også over for fx udsatte eller ensomme mennesker.

Frivilligrådet er et 10 personer stort strategisk rådgivningsforum for Folketinget og regeringen om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Medlemmerne er udpeget af social- og indenrigsministeren. 

Vil etablere vidensnetværk om frivillighed

”Visionen tager udgangspunkt i, at vi i Danmark er i gang med de første skridt hen mod et stærkere civilsamfund. Vi øver os i samskabelse og i, hvordan kommuner kan understøtte borgernes initiativ og handlekraft. Vi er ved at finde ud af, hvordan civilsamfundet i samspillet mellem sektorerne kan bidrage til udvikling af langsigtede og mere socialt bæredygtige løsninger,” skriver Frivilligrådet.

Rådet vil etablere et vidensnetværk af frivillige organisationer, som kan bidrage med viden om muligheder og barrierer på frivillighedsområdet og være med til at kvalificere rådets drøftelser og initiativer. Det lægger også op til et samarbejde med bl.a. KL (tidligere Kommunernes Landsforening), kommuner og virksomheder for at få mere direkte indsigt i, hvordan de samarbejder med den frivillige verden, og for at bidrage med viden.