Vifo Artikel 13.12.2018

Frivilligt arbejde giver bedre mental sundhed

Frivillige har dobbelt så stor chance for at have den bedste mentale trivsel, viser et stort, nyt studie. Det hænger sammen med, at de frivillige finder meningsfuldhed, udvikler kompetencer og selvværd og indgår i fællesskaber.

Skrevet af: Jonna Toft
Nøgleord: Frivillighed

Et nyt, omfattende studie viser, at personer, der arbejder frivilligt som f.eks. fodboldtræner, gymnastikinstruktør, spejderleder eller besøgsven, har dobbelt så stor sandsynlighed for at have den bedste mentale sundhed sammenlignet med ikke-frivillige.

Studiet er foretaget af Statens Institut for Folkesundhed blandt mere end 14.000 personer i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Det er første gang, man undersøger sammenhængen mellem frivilligt arbejde og mental sundhed.

Undersøgelsen viser, at de deltagere, der mindst en gang om ugen er engageret i frivilligt arbejde, har dobbelt så stor sandsynlighed for at have såkaldt ’blomstrende mental sundhed’ i forhold til dem, der ikke er frivillige.

’Blomstrende mental sundhed’ er forskernes udtryk for det højeste niveau af mental sundhed, det vil sige det højeste niveau af positive følelser, velvære og sociale funktioner, såsom hvordan man fungerer i hverdagen og i samspil med andre.

Resultatet gælder uanset de frivilliges alder, sociale og økonomiske baggrund, helbred og eventuelle funktionsnedsættelser. Det tyder ifølge forskerne på, at der er sammenhæng mellem frivilligt arbejde og blomstrende mental sundhed, uanset hvem man er, hvor man kommer fra, og hvor meget overskud, man har i hverdagen.

Ifølge forskerne bag undersøgelsen er det kombinationen af tre faktorer, der skaber grobund for den gode trivsel: Meningsfuldhed, udviklingen af kompetencer og selvværd og det, at man indgår i fællesskaber.

Delanalyser peger på, at der også er sammenhæng mellem en mindre frekvens af frivilligt arbejde og den blomstrende mentale sundhed. Det tyder ifølge forskerne bag studiet på, at frivilliges indstilling til livet og til at hjælpe og bidrage er vigtigere, end hvor ofte man arbejder frivilligt.

Læs mere

 Læs mere hos Statens Institut for Folkesundhed: Frivilligt arbejde fordobler chancen for høj mental sundhed

Læs mere

Kvinde laver ler
Vifo Artikel 15.08.2016
Aftenskolerne understøtter kursisters mentale sundhed
Vifo Artikel 10.11.2016
Aktive borgere trives bedst
Teatergruppe
Vifo Artikel 27.05.2024
Kom til videns- og visionsdag om den organiserede amatørkultur
Efterskoleelever
Vifo Artikel 14.02.2024
Foreningerne bør holde kontakten til unge, der tager på efterskole, hvis de vil have dem tilbage