Vifo Idan Artikel 07.01.2021

Genstartsteam skal finde nye løsninger for coronaplaget idræts- og kulturliv

Det danske idræts- og kulturliv har været hårdt ramt af de mange forskellige coronarestriktioner, men nu skal en gruppe nedsat af kulturministeriet finde på nye løsninger, der kan sikre et aktivt kultur- og idrætsliv på trods af restriktionerne.

Det brede danske idræts- og kulturliv får nu hjælp af et særligt genstartsteam til at finde nye måder at holde deres aktiviteter i gang i en periode med mange coronarestriktioner. Genstartsteamet skal lave et katalog med ideer, som skal afleveres til kulturministeriet i februar, så nye initiativer kan sættes i gang i løbet af foråret.

”Det er vigtigt for os alle, at vi fortsat kan få de dejlige oplevelser og tage del i de vigtige fællesskaber, som kultur- og idrætslivet giver os," siger kulturminister Joy Mogensen i en pressemeddelelse.

”Genstartsteamet skal tænke nyt og finde veje til, hvordan vi på en tryg måde kan samles, mens vi holder afstand og overholder retningslinjerne og reglerne for, hvor mange vi må være. Vi har nu sammensat et stærkt team, som jeg er sikker på kan løfte opgaven,” siger kulturministeren. 

Genstartsteamet består af en formand samt ti øvrige medlemmer, som kommer fra forskellige baggrunde inden for dansk kultur og idræt i et forsøg på at afspejle den bredde, der er inden for området. Både foreningsidrætten samt den professionelle idræt er repræsenteret blandt medlemmerne, der også tæller repræsentanter fra kulturinstitutioner, festivaler, fonde og museer.

Samtidig skal genstartsteamet inddrage erfaringer fra eksterne aktører, blandt andet fra sektorpartnerskaberne på Kulturministeriets område, der inkluderer organisationer inden for folkeoplysningen som Dansk Ungdoms Fællesråd, Dansk Folkeoplysnings Samråd og Folkehøjskolernes Forening.

Overblik over udfordringerne og nye initiativer

Ifølge kommissoriet for genstartsteamet er der to hovedopgaver. For det først skal teamet forsøge at afdække de konkrete udfordringer, som idræts- og kulturlivet står over for – for eksempel hvad de forskellige begrænsninger som forsamlingsforbud og afstandskrav betyder for mulighederne for at gennemføre aktiviteter.

For det andet skal teamet komme med anbefalinger og konkrete ideer til nye formater og initiativer, som idrætten og de danske kulturinstitutioner kan gøre brug af under de gældende restriktioner. Blandt andet skal teamet se på, hvordan man kan tilpasse idrætsaktiviteter, så de kan gennemføres under de gældende rammer, og hvordan man kan sikre fortsat udvikling af området.

Teamet skal også overveje mulighederne for at benytte digitale løsninger, metoder til at overholde retningslinjerne og i øvrigt trække på internationale erfaringer.

Ambitionen er at holde kultur- og idrætslivet kørende under krisen og endda tiltrække nye målgrupper, fremgår det af  kommissoriet.

Anbefalingerne og forslagene til nye, konkrete initiativer skal samles i et idekatalog, som skal afleveres til kulturministeriet i februar. Herefter vil der være forhandlinger med de øvrige partier, inden kulturministeren lancerer de initiativer, der skal gennemføres i løbet af foråret for de 50 mio. kr., som regeringen og et stort flertal af Folketingets partier i oktober 2020 afsatte til projektet.