Vifo Artikel 29.06.2016

Højskolepædagogisk konference sætter engagement og dannelse til debat

Folkehøjskolerne inviterer den 28. september i København til debat om pædagogikkens rolle i fremtidens uddannelser.

Nøgleord: Højskoler Debat

(Opdateret 1. juli 2016)

I kølvandet på de seneste års uddannelsespolitiske reformer fra folkeskole- til universitetsområdet har det ofte været diskuteret, hvilke konsekvenser den øgede politiske styring vil have for elever og studerendes engagement og dannelse.

Går man på kompromis med livsoplysningens idealer til fordel for ’konkurrencestatens’ kompetencefokus? Hvad vil vi pædagogisk med vores skole og uddannelse i Danmark? Og hvilken rolle kan højskolerne spille for at udvikle den pædagogiske praksis?

Dette er spørgsmål, som Folkehøjskolernes Forening i Danmark i samarbejde med Danmarks Lærerforening og Center for Ungdomsforskning stiller til konferencen ’Engagementets dannelse’, som er for alle med interesse i pædagogik, skole og uddannelse.

Der vil være debatter, oplæg og workshops med deltagelse af eksperter og praktikere fra branchen. På programmet er bl.a.:

Menings- og motivationskrisen i det danske uddannelsessystem – hvad stiller vi op?

  • Ved lektor ved Center for Ungdomsforskning Mette Pless, ph.d. studerende ved Center for Ungdomsforskning Tilde Mette Juul og forstander på Ry Højskole Ole Toftdahl.

Drømmen om dannelse -

  • hvilken dannelse ønsker vi for næste generation, hvad vil vi med den og hvordan kan den realiseres? Ved politisk leder i Alternativet Uffe Elbæk, teaterchef i Det Kongelige Teater Morten Hesseldahl og seminarielektor på UC Nordsjælland Brian Degn Mårtensson.

Fra holdning til handling – højskolen som eksperimentarium for bæredygtig pædagogik.

  • Ved professor ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse Jeppe Læssøe og lærer på Jyderup Højskole Nana Gerstrøm Alsted.

Konferencen finder sted onsdag den 28. september kl. 9.00-16.00 i DGI-Byen i København.