Vifo Artikel 16.05.2019

Højskolerne afholder internationalt topmøde

Højskolefolk fra hele verden er inviteret til Danmark til september, hvor de danske folkehøjskoler holder internationalt topmøde. Mødet skal blandt andet afsøge interessen for en international højskolealliance.

Nøgleord: Højskoler

Den 23.-28. september samler Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) højskoleledere og -praktikere fra hele verden til et internationalt topmøde. Baggrunden for topmødet er en stigende interesse blandt internationale højskolefolk for at samarbejde og lære af de danske erfaringer.

Dagene er todelt: Den 23.-25. september henvender sig hovedsageligt til de internationale deltagere, som gennem besøg på en række danske højskoler vil få en grunding introduktion til Grundtvigs ideer og den danske højskoletradition.

Selve topmødet finder sted fra 25.-28. september i form af en konference med plads til yderligere 50 danske højskolefolk, hvor folkehøjskolernes værdi, rolle og potentiale i et internationalt perspektiv vil blive sat til debat.

Her vil internationale forskere bl.a. bidrage med viden om de pædagogiske og politiske perspektiver i voksenlæring, inden praktikere fra højskoleverdenen vil byde ind med deres erfaringer og perspektiver. Deltagerne kan i løbet af konferencen desuden gå i dybden med emner som fællesskaber, demokratisk uddannelse, livsoplysning og bæredygtig uddannelse og lære af hinandens perspektiver og erfaringer.

Topmødet vil også sætte højskolernes pædagogiske filosofi og praksis til debat og diskutere, hvad der adskiller og samler højskolernes pædagogiske idé på tværs af landene i et forsøg på at skabe en samlet global filosofi.

Endelig vil topmødet afsøge interessen for og lægge grundlaget til en fælles international højskolealliance, som skal styrke det fremtidige samarbejde med fokus på bl.a. den pædagogiske udvikling, forskning på området, den politiske opmærksomhed på området samt kommunikation og erfaringsudveksling.

Højskolerne markerer 175-års jubilæum

Det internationale topmøde afholdes som en del af højskolernes jubilæumsaktiviteter i 175-året for oprettelsen af den første højskole i Danmark. I samme forbindelse udgiver højskolerne et internationalt tillæg til højskolesangbogen med 25 sange på engelsk.

Blandt andre aktiviteter er en jubilæumsfilm, som skal tegne et danmarksbillede og give et portræt af en generation af højskoleelever med fokus på ’højskoleånden’ og fællesskaber, ligesom FFD udgiver bogserien ’Højskolernes 10 bud’, som består af 11 bøger, der hver introducerer og diskuterer et element i højskolens idéhistorie og spørger ind til dets relevans i dag.

Læs mere