Vifo Artikel 18.02.2019

Højskolernes 175-års jubilæum støttes med 1,75 mio. kr.

Jubilæet for verdens første højskole i år fejres med aktiviteter landet over, magasinudgivelser og internationale konferencer. Kulturministeriet støtter med 1,75 mio. kr.

Skrevet af: Jonna Toft
Nøgleord: Højskoler

Verdens første højskole, Rødding Højskole, fylder 175 år i år. Det vil blive fejret med aktiviteter på en lang række højskoler, internationale konferencer og udgivelsen af en række magasiner.

Folkehøjskolernes Forening i Danmark står i spidsen for fejringen, som Kulturministeriet nu støtter med 1,75 mio. kr.

Jubilæet markerer højskolebevægelsens start i Danmark i 1844, da Christian Flor oprettede Rødding Højskole og forberedte de sønderjyske bønder på at deltage i det spirende demokrati med afsæt i Grundtvigs tanker. I dag er der 69 højskoler, og de kan fejre en tradition med fokus på oplysning, dannelse, samfundsengagement og fællesskab.

De 69 højskoler får hver et tilskud på 10.000 kr. til fejringen af jubilæet. Desuden udgiver Folkehøjskolernes Forening i Danmark 11 magasiner med fokus på en række kerneelementer i højskoleformen for at dele ud af højskoleformens mangeårige erfaringer.

Foreningen planlægger desuden en nordisk og en international jubilæumskonference. Her vil højskolens betydning for udviklingen af demokrati i Norden og en revitalisering af en international oplysningsbevægelse blandt andet blive diskuteret. Se program for den nordiske jubilæumskonference.

Læs mere