Vifo Artikel 19.02.2019

Hvad skaber aktive borgere?

Kulturhusene i Danmark vil kortlægge, hvad der får nogle mennesker til at bruge mange timer på at være frivillige i det lokale kulturliv. Det sker i et fireårigt projekt.

Skrevet af: Jonna Toft
Nøgleord: Frivillighed Kultur

Hvorfor vælger nogle mennesker at stå bag scenen og hjælpe med det praktiske, når der er koncert i et lokalt kulturhus? Hvad er det, der får mennesker til at engagere sig og yde en indsats? Og hvad er effekten?

Det vil landsforeningen Kulturhuse i Danmark se nærmere på i projektet DELTAG, som netop har fået 3,3 mio. kr. i støtte fra Nordea-fonden.

Projektet, der laves i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet, vil bidrage til en dybere forståelse af kulturelle deltagelsesformer og deres udviklingsmuligheder i Danmark, skriver Kulturhusene i Danmark.

Viden fra projektet forventes at være relevant for alle organisationer med interesse i borgernes aktive deltagelse.

Forskerne Birgit Eriksson og  Louise Ejgod deltager fra Aarhus Universitets Institut for Kultur og Kommunikation.

”Aktuelt er der et stort fokus på at få borgerne til at deltage aktivt i både kultur- og samfundsliv. Derfor er det rigtig vigtigt, at vi får mere viden om, hvordan deltagelse egentlig praktiseres i forskellige sammenhænge, og hvilken betydning den har for både borgere og institutioner,” siger Birgit Eriksson på Kulturhusene i Danmarks hjemmeside.

Louise Ejgod fortsætter:

”Hvad er det egentlig, der menes, når der tales om ’deltagelse’? Det er oplagt, at det ikke er det samme at være publikum til en koncert, som det er selv at arrangere koncerten eller måske endda selv at stå på scenen. Om borgerne deltager foran, bag eller på scenen har stor betydning for, hvordan det opleves og dermed effekten af deltagelsen, og det er noget af det, vi rigtig gerne vil undersøge meget nærmere.”

Projektet DELTAG er det første af sin art i Danmark. Det kortlægger deltagelsen på kulturområdet med kvantitative og kvalitative undersøgelser, ligesom det anvender aktiv deltagelse som metode til lokal udvikling og indsamling af informationer til forskerne.

Projektet kommer til at involvere op til 35 kulturhusfolk i hele landet, der som ’borgerforskere’ får værktøjer til at afdække og udvikle ny viden om deres egne og hinandens kulturhuse og institutioner. Desuden dannes der fem regionale netværk.

De aktive vil dermed få væsentlig indflydelse på forskningsprocessen og den afsluttende konference i foråret 2021, hvor både deres egne erfaringer og de første forskningsresultater præsenteres.

Læs mere

 
 

Læs mere hos Nordea-fonden: Kortlægning af landets deltagerkultur

Læs om projektet DELTAG hos Kulturhusene i Danmark: DELTAG - om deltagerkultur i Danmark