Vifo Artikel 23.10.2014

Hvem tager hånd om de udsatte grupper?

Kan foreningslivet og folkeoplysningen overhovedet bidrage til at løfte samfundets udsatte grupper, og hvordan sikrer vi de bedste rammebetingelser for, at det sker?

Skrevet af: Redaktionen
Nøgleord: Foreningsliv

Dobbeltkonferencen ’Folkeoplysning i forandring’ og ’Idrættens største udfordringer IV’ i Vejen Idrætscenter har afsat en hel dag, den 25. november, til at gå tæt på den ofte komplicerede relation mellem udsatte grupper og en sektor, der ideelt set bygger på græsrøddernes eget initiativ og virkelyst.

Ender folkeoplysningen og foreningslivet i praksis ofte med at være de velbjærgedes klub, fordi stærke organisationer meler deres egen kage, og de hårdest ramte grupper ikke har forudsætningerne for at bidrage med det aktive medborgerskab, der forudsættes?

Eller kan foreningslivet og folkeoplysningen netop give noget særligt til de udsatte grupper, fordi de formelle krav fra eksempelvis uddannelsessystemet og velfærdssystemet her er trængt i baggrunden?

Spørgsmålene belyses i forskellige sessioner i løbet af tirsdagen, den 25. november.

Skolelederne Kirsten S. Knudsen fra Dalgasskolen i Aarhus og Knud Birk Pedersen fra Sind skolerne i Aalborg går tæt på, hvordan folkeoplysende skoler arbejder med psykisk sårbare, der har svært ved at finde vej i det formelle uddannelsessystem, mens Mads Brix Baulund fra Sammenslutningen af Unge med Handicap giver et eksempel på et projekt, hvor unge handicappede i det prisbelønnede projektet ’vi går foran’ går foran som rollemodeller for ligestillede i forhold til at tage aktiv del i samfundet.

På idrætssiden var et af stridspunkterne efter forårets brede politiske stemmeaftale om den statslige støtte til idrætten i Folketinget netop, om aftalen tilgodeser de udsatte grupper i idrætten godt nok.

Det ligger i stemmeaftalens tekst, at der skal gøres en særlig indsats, men aftalen lader det i høj grad være op til de centrale organisationer DIF og DGI at udmønte denne særlige indsats.

I temasporet ’Idrættens sorte samvittighed?’ går konferencen tæt på potentialet og rammebetingelserne for at arbejde med udsatte grupper i idrætten.

Blandt oplægsholderne og debattørerne vil være sekretariatsleder Martin S. Pedersen fra hjemløseidrætsorganisationen ’OMBOLD’, formand for DGI, Søren Møller, og lektor Ejgil Jespersen fra Center for Handicap og Bevægelsesfremme ved Syddansk Universitet, som blandt andet har forsket i idrættens potentiale for at afhjælpe sindslidelser og ensomhed.

Som afslutning på temaet har en af politikerne bag forårets brede stemmeaftale, idrætspolitisk ordfører Karin Nødgaard fra Dansk Folkeparti, indvilget i at give en politisk opsamling på debatten.