Vifo Kommentar 20.11.2018

Hvorfor skal der være frivillige i en aftenskole?

Videncenter for Folkeoplysning stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor frivilligheden står svagt i aftenskolerne, men er det noget at diskutere, spørger John Meinert Jakobsen, administrerende direktør i AOF Danmark i denne kommentar.

Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor frivilligheden står svagt i aftenskolerne, da deres seneste undersøgelse, ”Aftenskolerne – hvordan har de det”, bl.a. viser, at der er begrænset brug af frivillige. Samtidig stiller de, i denne artikel, spørgsmålstegn ved, om et større fokus på frivillighed kan løse nogle af de udfordringer, som mange aftenskoler – og ikke mindst de små flerfaglige aftenskoler står over for.

I AOF har vi mange frivillige i vores aftenskoler, som primært er bestyrelsesmedlemmer, som undersøgelsen også påpeger. Bestyrelsesmedlemmerne bidrager bl.a. med praktiske opgaver, men deres vigtigste opgave er at tage sig af den værdibaserede del af aftenskolens virke. De sætter kursen for aftenskolens arbejde. 

I AOF arbejder vi for at få en sund forening, der arbejder på at have en sund forretning. Den sunde forening er aktiv i at definere det værdibaserede ind i vores virksomhed, og det er det, som vi har brug for de frivillige til i aftenskolen. Det afspejles f.eks. i vores forening, på et værdibaseret grundlag, som har fundet ud af, at vi i AOF vil hjælpe folk, der har svært ved at læse og skrive, ordblinde, udvikle integrationsprojekter eller fremme debat om demokrati og samfund. Det er den slags værdibaseret frivillighed, som vi prøver at få fremmet og få bestyrelserne til at tage ansvar for, hvad AOF er og ikke er.

I dag er aftenskolerne rundt omkring i landet lige præcis den type forening, som politikerne og lovgivningen ønsker, de skal være. Man skal leve op til og anerkende formålet, i den værdibaserede folkeoplysning, for at være en del af det. Aftenskolerne er gennemregulerede – bl.a. for borgernes skyld, så der kan sikres en høj kvalitet af udbud og undervisning.

I 2007 blev der indført fleksible tilrettelæggelsesformer i folkeoplysningsloven, så der bl.a. kan skabes plads til flere frivillige undervisere, men rammerne har ikke været optimale til at kunne udmønte det i praksis. Samtidig er folkeoplysningens rammer generelt også blevet nedskrevet i kommunerne.

Det jeg egentlig undrer mig mest over er, hvorfor der stilles spørgsmålstegn ved, om der skal være flere frivillige i en aftenskole? Er det overhovedet et spørgsmål for Vifo at stille? Jeg er forbløffet over, at Vifo laver en præmis, når der lovgivningsmæssigt er lavet ønsker om, at vi ikke skal være det.

Læs mere

 
Læs Vifos artikel om frivillighed i aftenskolerne 'Begrænset brug af frivillige i aftenskolerne'

Vifos svar på kommentaren

Mange tak for bidraget til debatten om frivillighed i aftenskolerne. Vi sætter altid stor pris på input og kommentarer til de temaer, vi tager op i vores undersøgelser og artikler. Også selv om man ikke er enig i vores konklusioner.

Hvad angår den afsluttende bemærkning om, hvorvidt Vifo overhovedet kan stille spørgsmål ved antallet af frivillige i aftenskolerne, må vi dog henvise til, at det i vores mission netop er formuleret som en kerneopgave, at vi skal ”initiere offentlig debat om centrale spørgsmål i forhold til folkeoplysning og dansk og international idrætspolitik”.

I den forbindelse skelner vi ikke imellem spørgsmål, som er omfattet af lovgivning, og områder, der står uden for. Det afgørende er, om vi efter vores egen vurdering kan bidrage til en saglig og relevant debat – f.eks. ved at perspektivere og diskutere resultater fra egne undersøgelser.

Den konkrete artikel beskriver med afsæt i vores nye aftenskoleundersøgelse den særlige lovmæssige struktur og tradition, som aftenskolerne bygger på, og som adskiller dem fra andre dele af den civile sektor. Analyserne viser bl.a., at der er stor forskel i involveringen af frivillige på tværs af aftenskoletyper. Efter vores opfattelse gør dette forhold det i sig selv interessant at sætte fokus på brugen af frivillige i aftenskoleregi. 

 

Med venlig hilsen,

Maja Pilgaard
Konstitueret direktør, Videncenter for Folkeoplysning