Vifo Idan Artikel 18.08.2022

Idan og Vifo byder velkommen til to nye analytikere

Instituttet styrker arbejdet med folkeoplysning med en ekstra analytikerstilling.

Skrevet af: Redaktionen
Nøgleord: Vifo
Nye medarbejdere

Niels Anton Toftgård og Maria E. Jensen er nye analytikere på instituttet.

Idrættens Analyseinstitut (Idan) og Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) har netop budt velkommen til to nye medarbejdere, der skal bidrage til arbejdet med at lave analyser inden for idrætspolitik og folkeoplysning. Den ene skal være barselsvikar for analytiker Mette Eske, mens den anden medarbejder skal styrke arbejdet med folkeoplysning.

Maria E. Jensen er nyslået kandidat i Uddannelsesvidenskab fra Aarhus Universitet, hvor hun har specialiseret sig inden for folkeoplysning med særligt fokus på daghøjskoleområdet. Hun er også uddannet professionsbachelor i ernæring og sundhed og har tidligere været underviser på en daghøjskole og familievejleder i Børnecentret i Aarhus Kommune – begge steder med fokus på udsatte børn og unges mentale og fysiske sundhed.

Maria E. Jensen kommer primært til at arbejde med opgaver for Vifo, hvor hun blandt andet skal arbejde videre med sine erfaringer fra daghøjskoleområdet.

Direktør Troels Rasmussen fortæller, at instituttet med ansættelse af Maria E. Jensen ønsker at opprioritere arbejdet med folkeoplysning.

”Vi har en stærk gruppe af analytikere, som dækker bredt på idræts- og folkeoplysningsområdet. Denne gang har vi valgt at ansætte en analytiker med særligt kendskab til og interesse for folkeoplysning, og vi forventer, at Maria med sin baggrund meget hurtigt vil kunne bidrage til at skabe nye analyseprojekter i dialog med folkeoplysningens aktører.”

Niels Anton Toftgård er også nyslået kandidat i Uddannelsesvidenskab fra Aarhus Universitet og har derudover læst idræt og matematik. Han har i fire år været ansat som junioranalytiker på instituttet og er nu ansat i en etårig stilling som barselsvikar.

Om Niels Anton Toftgård siger Troels Rasmussen, at han udover at kende instituttet er metodisk stærk og har godt kendskab til både idræt og folkeoplysning.

”Han arbejder proaktivt og struktureret med sine opgaver, som blandt andet kommer til at rumme opdatering af Facilitetsdatabasen, som Idan driver i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden, og et kommende projekt om digitalisering af foreningslivet,” siger Troels Rasmussen.