Vifo Artikel 31.05.2021

Idan og Vifo søger to analytikere

JOBOPSLAG: Idrættens Analyseinstitut og Videncenter for Folkeoplysning søger nu to analytikere med sikker sans for analyse og formidling og stor interesse for idrættens og folkeoplysningens samfundsmæssige betydning.

Skrevet af: Redaktionen
Nøgleord: Vifo

Idrættens Analyseinstitut (Idan), der også rummer Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) og Play the Game, har til opgave at skabe overblik over og indsigt i idræt og folkeoplysning nationalt og internationalt. Vi laver uafhængige analyser og formidler forskning og relevant viden om idrættens og folkeoplysningens mest aktuelle problemstillinger. Nu udvider vi staben med yderligere to analytikere med sikker sans for analyse og formidling og en brændende interesse for folkeoplysningens og idrættens samfundsmæssige betydning.

Vi søger i udgangspunktet på analytikerniveau, men har du mange års dokumenteret erfaring, er senioranalytikerniveau muligt.

Idan-analytiker: 

Du er særlig stærk i kvantitativ metode. Du har f.eks. læst økonomi eller på anden måde haft centralt fokus på kvantitative tilgange i din uddannelse på eksempelvis statskundskab eller sociologi.

Vifo-analytiker:

 Du er stærk i kvalitativ metode, men kan også håndtere tal. Du har samfundsvidenskabelig baggrund fra f.eks. sociologi, statskundskab eller folkesundhedsvidenskab.   

For begge analytikere gælder:

Du har erfaring med at designe og gennemføre analyser. Du er fleksibel i opgaveløsningen og kan både lide at arbejde selvstændigt og samarbejde med andre. Du kan gennemføre projekter med høj kvalitet og til aftalt tid. Du har interesse for at udvikle projektideer samt analysedesigns, og du er en værdifuld spiller i alle projektfaser.

Du kan lide at formidle både skriftligt og mundtligt, ligesom du har flair for IT og arbejde med kvantitativ data. Du kan samarbejde i et varieret landskab af interessenter, og du har interesse for idræt, folkeoplysning og kommunernes forvaltning heraf (kendskab er en fordel).

Selvom du har din hovedtilknytning til enten Vifo- eller Idan-teamet, må du forvente lejlighedsvis at løse opgaver uden for dit hovedområde. Derfor er det relevant, hvis du ud over dine fagfaglige kompetencer har indsigt i beslægtede områder såsom good governance, kultur eller innovation.

Som ansat i Idrættens Analyseinstitut vil du have din daglige gang i hjertet af Aarhus, hvor Idan har sine lokaler. Du får dygtige, ambitiøse kolleger og et arbejdsmiljø, hvor der er højt til loftet, kort til smil og stor indflydelse på eget arbejde.

Læs mere om, hvad Idan og Vifo beskæftiger sig med, på hjemmesiderne www.idan.dk og www.vifo.dk.

Der gennemføres 1.-samtaler den 24. juni i Aarhus og 2.-samtaler den 28. juni i Aarhus. Der benyttes en case til 2.-samtalen.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles individuelt med udgangspunkt i relevant overenskomst. Forventet tiltrædelsesdato er 1. august 2021.

Har du spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte analyse- og forskningschef Rasmus K. Storm på rasmus.storm@idan.dk (Idan), centerleder Henriette Bjerrum på henriette.bjerrum@vifo.dk (Vifo) eller direktør Troels Rasmussen på troels.rasmussen@idan.dk.     

Send ansøgning, CV og eksamensbeviser i en samlet pdf-fil til job@idan.dk med angivelse af ’Analytiker’ i emnefeltet og senest den 21. juni kl. 12.00.