Vifo Artikel 22.03.2018

Idan og Vifos direktør fratræder

Pressemeddelelse: Efter godt 13 år på posten har Idrættens Analyseinstituts direktør, Henrik H. Brandt, besluttet at fratræde sin stilling.

Skrevet af: Redaktionen
Nøgleord: Vifo

Idans direktør siden instituttets oprettelse, Henrik H. Brandt, har med udgangen af april måned besluttet at stoppe i sin stilling.

”Det er ingen hemmelighed, at jeg er skuffet over Kulturministeriets håndtering af den forestående udflytning af instituttet til Aarhus og ministeriets generelt manglende opbakning til og forståelse for det arbejde, vi udfører. Ministeriet kender vore vilkår og måde at fungere på ganske indgående, men der har ikke været interesse for at bakke op om den hurtige, smidige og billige udflytning, vi har tilbudt,” siger Henrik H. Brandt.

I februar 2005 var Henrik H. Brandt instituttets første ansatte med ansvar for at opbygge organisationen, som i dag har 18 fuldtidsansatte medarbejdere, og som også omfatter Play the Game og Videncenter for Folkeoplysning.

”Jeg forlader instituttet med en stor personlig tilfredshed og stolthed over de resultater, vi har nået lokalt, nationalt og internationalt siden opstarten af instituttet for over 13 år siden. Vi har i min optik skabt et fagligt inspirerende og nytænkende miljø i absolut topklasse for yderst beskedne midler. Jeg vil gerne sende en stor tak til de samarbejdspartnere og medarbejdere, som gennem årene har været med på rejsen. Jeg er sikker på, at Idan også i fremtiden vil stå for integritet, faglighed, relevans og nysgerrighed i forhold til at belyse og perspektivere de største udfordringer i idrætssektoren og den brede folkeoplysende sektor,” siger Henrik H. Brandt.

Instituttets bestyrelse har taget opsigelsen til efterretning. Arbejdet med at videreføre instituttet og fastholde vigtige medarbejderkompetencer i forbindelse med udflytningen er allerede igangsat.

”Henrik H. Brandt har sammen med en dedikeret og dygtig medarbejderstab været afgørende for at opbygge et institut, som er et meget markant og stærkt indslag i det samlede danske og internationale idrætsbillede. Jeg er derfor meget ked af hans beslutning, men jeg forstår hans begrundelse,” siger formand for Idrættens Analyseinstitut, Johs Poulsen.

Forberedelserne til Idrættens Analyseinstituts næste store konference ’Idrættens største udfordringer VI’ fortsætter som planlagt med op mod 500 deltagere på plads i Vejen Idrætscenter den 10.-11. april.

”Jeg fratræder i god ro og orden og er meget opsat på at gennemføre endnu en inspirerende og velarrangeret konference sammen med medarbejderne og på at aflevere instituttet til min efterfølger i bedst mulig stand,” siger Henrik H. Brandt.

Yderligere oplysninger