Vifo Artikel 26.09.2014

Ikke-formelle skoleformer kan hjælpe flere unge i gang

De formelle uddannelser og de ikke-formelle skoleformer bør blive bedre til at samarbejde om at få unge i gang med en uddannelse, konkluderer et nyt notat fra tænketanken DEA.

Skrevet af: Søren Bang

Med afsæt i den politiske ambition om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, ser et nyt debatnotat fra den uddannelsespolitiske tænketank DEA på, hvordan de unge, som ikke går den lige vej gennem uddannelsessystemet, kan komme videre i et uddannelsesforløb.

Notatet med titlen ’Er den lige vej altid bedst?’ har særlig fokus på, hvordan ikke-formelle uddannelser og skoleformer som daghøjskoler, produktionsskoler og ungdomsskoler gennem et tættere samarbejde med de formelle uddannelser kan motivere og fastholde de unge, som mangler selvtillid eller motivation til at tage en uddannelse.

Notatet gennemgår centrale begreber som formel uddannelse, ikke-formel læring og uformel læring. Desuden skitserer det den eksisterende viden om uddannelsesmotivation og giver et overblik over de nuværende samarbejdsformer på tværs af de formelle og ikke-formelle uddannelser og skoleformer.

Den faglige gennemgang leder frem til i alt ni anbefalinger til øget samarbejde. Anbefalinger, som en faglig ekspertgruppe med repræsentanter fra såvel formelle uddannelser som ikke-formelle skoleformer har bidraget til.

Notatet anbefaler eksempelvis, at man optimerer overførslen fra de ikke-formelle skoleformer til de formelle uddannelser, at man forbedrer vurderingen af de unges realkompetencer, og at man anerkender snarere end fordømmer, at ikke alle unge vælger den lige vej gennem uddannelsessystemet.

Er den lige vej altid bedst?

 
Læs mere om og download undersøgelsen ’Er den lige vej altid bedst?’