Vifo Artikel 27.11.2019

Inspirationsdag: Få flere unge med i foreningsledelsen

Mange foreninger oplever, at de har problemer med at få unge ind i foreningsledelsen og bestyrelsesarbejdet. For at give foreninger inspiration til at engagere de unge til at blive aktive i arbejdet inviterer Amatørernes Kunst & Kultur Samråd til inspirationsdag den 22. januar 2020.

Skrevet af: Anne la Cour Thysen
Nøgleord: Foreningsliv Kultur Unge

Hvad skal der til for at få flere unge med i foreningsbestyrelser og -ledelser? Det er et spørgsmål mange foreninger har svært ved at besvare, og de mangler løsninger på og inputs til at inddrage unge i foreningsarbejdet.Amatørernes Kunst & Kultur Samråd inviterer derfor til inspirationsdagen ’Unge i ledelsesarbejde’. Inspirationsdagen er baseret på projektet ’Demokrati NU DK’, som Amatørernes Kunst & Kultur Samråd har lavet i samarbejde med Dansk Amatørorkester Samvirke med inspiration fra det svenske projekt ’Ungdomsinflytande nu’. Omdrejningspunktet for projektet har været, at for få unge i ledelsesarbejdet både er hæmmende for foreningslivet i et demokratisk, organisatorisk, kulturelt og folkeoplysende perspektiv.’Demokrati NU DK’ har aktuelt afsluttet sin første fase, og Amatørernes Kunst & Kultur Samråd deler ud af erfaringerne fra projektet på inspirationsdagen. På programmet er en række oplæg og aktiviteter, der giver indsigt i unges tanker om ledelsesarbejde og konkrete råd, som eventdeltagerne kan drage nytte af i deres eget foreningsarbejde. Oplæggene tager udgangspunkt i ’best practice’-eksempler, hvor repræsentanter fra kulturelle og folkeoplysende foreninger fra både ind- og udland fortæller om deres succeshistorier i forhold til unge og foreningsledelse.Udover oplæg og samtalesessioner mellem bestyrelsesmedlemmer vil der være en ’markedsplads’ med fem stande, der hver især giver indblik i en særlig case. Dagen afsluttes med ’speeddating’, som blandt andet kan give anledning til at oprette nye samarbejder.Inspirationsdagen henvender sig til foreninger inden for amatørmusik, kulturlivet og folkeoplysning. Mathias Hammer, som blandt andet er kendt fra P2 og 'Den Klassiske Musikquiz' på DR K, er dagens moderator. Erika Lindqvist, som er en af iværksætterne bag det svenske projekt, er også blandt deltagerne.

Find flere oplysninger

 
 

Læs mere om inspirationsdagen, se dagsprogrammet og find link til tilmeldingLæs mere om det danske projekt ’Demokrati NU DK’Læs baggrunden for det svenske projekt ’Ungdomsinflytande nu’