Vifo Artikel 16.02.2016

Inspirationsdag om at skabe samtale

Vil man fremme den gode samtale om væsentlige spørgsmål, kan man få inspiration hos Grundtvigsk Forum 12. marts på Askov Højskole.

Skrevet af: Jonna Toft
Nøgleord: Højskoler

Folkeoplysning foregår i former, som hele tiden udvikler sig. Foredragsaftener har fået følgeskab af aktiviteter, hvor det gælder samtalen om etiske, eksistentielle og samfundsmæssige spørgsmål.

Nu giver Grundtvigsk Forum nogle bud på, hvordan man kan skabe gode rammer for samtalen ved hjælp af nye arbejdsformer. Det sker ved en Inspirationsdag 12. marts 2016 på Askov Højskole.

Deltagerne får lejlighed til at afprøve tre forskellige modeller for den gode samtale: ’Samtalekort og samtaledag’, ’Laboratorium – sprog for tro’ og ’Den gode Skole’.

Inspirationsdagen er for alle, der har interesse for at fremme den gode samtale om væsentlige spørgsmål. Den er især målrettet personer, som vil skabe samtale i en forening eller kreds.

Tilmeldingsfrist: 1. marts 2016.