Vifo Artikel 19.02.2015

Inspirationsmøder om nye partnerskaber i folkeoplysningen

Højskoleforeningen og Kulturhusene inviterer til inspirationsmøder om nye partnerskaber i folkeoplysningen som en mulighed for lokal udvikling.

Nytænkende og tværgående initiativer mellem folkeoplysningen og andre dele af det lokale liv kan få lokale initiativer til at blomstre. Det er tanken bag en pulje fra Kulturministeriet, som skal støtte op om folkeoplysende initiativer skabt i samarbejde mellem virksomheder, kommuner, foreninger, biblioteker, højskoler, kirkelige kredse m.fl.

I den forbindelse inviterer Højskoleforeningen og foreningen Kulturhusene til tre inspirationsmøder. Her vil deltagerne blive præsenteret for potentielle partnere, få inspiration til nye former for tværgående initiativer samt få mulighed for at præsentere sig selv og egne ideer.

Alle emner og ideer, som kan være med til at løfte folkeoplysningen og udvikle forståelsen af, hvad folkeoplysningen kan og skal være, er velkomne. Møderne vil derfor beskæftige sig med en lang række emner som sundhed, lokale borgerinitiativer, integrationsinitiativer, oplysningstiltag, bæredygtighed, kulturinitiativer, og hvad deltagerne ellers finder relevant.

Ud over inspirationsoplæg og debat vil deltagerne også blive introduceret nærmere til puljen og få mulighed for at melde sig til netværksmiddag.

Det første møde bliver afholdt på Rødding Højskole den 26. februar. De følgende to møder bliver afholdt hhv. på Viborg Idrætshøjskole den 11. marts og i København den 9. april.

Møderne er gratis, men tilmelding er nødvendig.