Vifo Artikel 09.03.2015

Jelved minder kommunerne om deres rolle i folkeoplysningen

I et brev til landets borgmestre minder kulturminister Marianne Jelved kommunerne om deres rolle i folkeoplysningen og udtrykker bekymring over, at en række aftenskoler oplever faldende kommunale tilskud.

Kommunerne spiller en væsentlig rolle i folkeoplysningen, da det er deres støtte, der holder de folkeoplysende aktiviteter i live. Men folkeoplysningen spiller også en stor rolle for at gøre kommunen og lokalsamfundet attraktivt for borgerne.

Sådan skriver kulturminister Marianne Jelved i et brev til landets borgmestre med udgangspunkt i den nyligt lancerede nationale vision for folkeoplysningen i Danmark.

I brevet henviser hun til, at Dansk Folkeoplysnings Samråd har gjort hende opmærksom på, at der i flere kommuner er blevet skåret kraftigt ned på den kommunale støtte til aftenskolerne, og at et faldende tilskud kan betyde ulige muligheder for landets borgere for at dygtiggøre sig og deltage aktivt i samfundslivet.

Derfor opfordrer hun i brevet kommunerne til at støtte op om folkeoplysningen og være med til at understøtte demokratiet gennem lokale folkeoplysende aktiviteter.   

På Kulturministeriets årlige folkeoplysningskonference i Odense den 20. april vil repræsentanter fra kommunerne endvidere blive inviteret til at fortælle om deres tanker om folkeoplysningens betydning og kommunernes rolle.