Vifo Artikel 15.01.2015

KL: Frivillige fremmer fællesskaberne i kommunerne

Det giver god mening for kommunerne at inddrage civilsamfundet i de kommunale opgaver. Det siger en ny undersøgelse fra Kommunernes Landsforening.

Skrevet af: Redaktionen

Det fremmer fællesskaberne i kommunen, når borger hjælper borger. Det mener 67 procent af kommunerne i KL’s nye undersøgelse ’De effektive kommuner’, som 77 kommuner har deltaget i.

Mere end halvdelen af kommunerne (54 procent) mener samtidig, at de frivillige løser opgaver som ellers ikke ville blive løst, og 57 procent mener, at det skaber en større kvalitet for brugerne, der hvor frivillige deltager i den kommunale opgaveløsning.

”Det er typisk ikke de økonomiske rationaler, der er i spil, når man taler om at inddrage de frivillige ressourcer. Formålet er langt overvejende at øge borgernes livskvalitet og sikre en bredere indsats for borgerne” uddyber rapporten.

Det er dermed også kun 10 procent af kommunerne, der mener, at de frivillige kræfter frigør det ansatte personale til at løse “tungere” kerneopgaver.

Ifølge undersøgelsen inddrages civilsam­fundet i kommunernes opgaveløsning primært på omsorgsområderne samt på kultur- og fritidsområdet.