Vifo Artikel 31.03.2017

Konference om etniske minoriteter i det frivillige arbejde

Dansk Flygtningehjælp og Styrelsen for International Rekruttering og Integrations konference stiller skarpt på, hvordan man kan styrke etniske minoriteters engagement i civilsamfundet.

Skrevet af: Redaktionen
Nøgleord: Frivillighed

På konferencen ’Etniske minoriteters deltagelse i det frivillige arbejde – en styrket fælles tilgang’ bliver der sat fokus på, hvordan man styrker det lokale samarbejde om integration i kommunerne og øger de etniske minoriteters engagement i civilsamfundet.

Dansk Flygtningehjælp og Styrelsen for International Rekruttering og Integration står bag konferencen, som finder sted i Odense den 23. maj 2017.

Konferencen vil byde på oplæg, paneldebatter og workshops, ligesom deltagerne får mulighed for at netværke på tværs af kommuner og dele viden og erfaringer med hinanden.

På programmet er blandt andet Andreas Kamm, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, som vil tale om, hvorfor det er vigtigt at skabe koblinger mellem flygtninge og civilsamfundet, og Faisal Khiljee, projektleder i Dansk Flygtningehjælp, som vil dele ud af sine erfaringer med at skabe gode samarbejder mellem kommuner og etniske minoritetsforeninger.

To debatter ser nærmere på, hvordan kommunerne kan samarbejde med etniske minoritetsforeninger, og hvordan etniske minoriteter kan integreres via foreningslivet. Herudover byder dagen på inspiration fra fem forskellige projekter under strategien ’Civilsamfundet bygger bro’, som blev lanceret af regeringen i 2013. 

Konferencen henvender sig til kommunale medarbejdere, som arbejder med etniske minoriteter på kultur- og fritidsområdet, og deltagerne opfordres til at invitere en gæst med fra en etnisk minoritetsforening eller anden forening i kommunen.

Konferencen finder sted tirsdag den 23. maj i Odense. Deltagelse er gratis, dog max. tre deltagere fra hver kommune. Sidste frist for tilmelding er den 21. april.