Vifo Artikel 09.12.2016

Konference om fremtidens medlemmer

Der er et stort potentiale i at rekruttere en ny generation af medlemmer til foreningerne, men spørgsmålet er, hvordan man tiltrækker og fastholder fremtidens nye digitale medlemmer. Det forsøger konferencen ’Fremtidens medlemmer’ at komme med et bud på.

Skrevet af: Redaktionen
Nøgleord: Foreningsliv

Hvordan får foreningerne fat i den nye generation af medlemmer, som er vokset op i den digitale verden og søger nye former for medlemskaber og en anden type mening?

Det er temaet for konferencen ’Fremtidens medlemmer’, som ser nærmere på, hvordan organisationer og foreninger kan tiltrække og fastholde fremtidens medlemmer.

Med afsæt i oplæg, konkrete cases fra organisationsverdenen og den nyeste forskning og empiri inden for området, beskæftiger konferencen sig hovedsageligt med emnerne:

  • Nye måder og steder at kommunikere (platforme og medier) 
  • Nye former for involvering og samarbejde (relevans)
  • Nye produkter og tilbud (ydelser)
  • Nye former for engagement (medlemskabet)

På programmet er blandt andet landsformand i Ungdommens Røde Kors, Amalie Utzon, stifter af UngdomsBureauet, Olav Hesseldahl, kommunikationsansvarlig i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Kevin Shakir og formand for Yngresagen, Johanne Rao Jensen.

Konferencen er arrangeret af Medlemsorganisation.dk og finder sted den 17. januar 2017 hos 3F i København. Deltagelse i konferencen koster 995 kr. ekskl. moms.