Vifo Artikel 31.10.2016

Konference om frivilligheden som strategisk redskab

På FrivilligLaboratoriets konference den 9. november vil der være fokus på samarbejde med frivillige og frivilligheden som et strategisk redskab.

Skrevet af: Redaktionen
Nøgleord: Frivillighed

Når FrivilligLaboratoriet på Diakonissestiftelsen den 9. november inviterer til konference, vil det være med fokus på, hvordan frivilligheden kan tænkes mere strategisk og med en præsentation af en række helt nye pejlemærker, der kan vise, hvor god en organisation er til at samarbejde med frivillige.

Med støtte fra TrygFonden har FrivilligLaboratoriet fra 2015-2016 undersøgt og udviklet metoder for samarbejdet med frivillige samt kortlagt de væsentligste udfordringer organisationer og institutioner møder, når de arbejder med frivilligheden.

Med baggrund i disse undersøgelser har FrivilligLaboratoriet udviklet et redskab, der skal klæde ledelsen på til at arbejde strategisk med frivillighed, som vil blive præsenteret på konferencen.

På konferencen vil projektleder på FrivilligLaboratoriet, Marie Baad Holdt, præsentere resultaterne fra undersøgelsen, og en række andre oplægsholdere vil bidrage med deres perspektiver på det strategiske arbejde med frivilligheden.

På konferencen vil der desuden være mulighed for diskussion gennem en række ’samtalesaloner’.

Konferencen finder sted på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg den 9. november 2016. Konferencen er gratis, men tilmelding er påkrævet.