Vifo Artikel 02.11.2016

Konference om frivillighedens nye veje

Center for Frivillig Socialt Arbejde diskuterer den 8. december nye tendenser i det frivillige arbejde på velfærdsområdet.

Skrevet af: Redaktionen
Nøgleord: Debat Frivillighed

Hvor er frivilligheden på vej hen, hvilke nye tendenser vinder frem, og hvilke nye muligheder opstår der for frivilligheden i denne tid? Det er nogle af de spørgsmål, der vil blive diskuteret på Center for Frivilligt Socialt Arbejdes konference ’Decemberkonferencen 2016: Frivilligheden går nye veje. Gør det en forskel?’ den 8. december.

På konferencen vil deltagerne kunne få ny inspiration og brugbar viden gennem oplæg fra forskere med stor faglig viden om frivilligheden og dens rolle i samfundet samt eksperter med stor praktisk erfaring fra hverdagen i frivillighedens forskellige arenaer.

Programmet vil blandt andet byde på en samtale mellem samfundsforsker og lektor Johannes Andersen og frivilligforsker og professor Lars Skov Henriksen fra Aalborg Universitet om, hvordan samfund og frivillighed påvirker og udvikler hinanden, samt oplæg fraProfessor Thomas Boje, Roskilde Universitet, som vil offentliggøre tal fra det nye alternative nationale regnskab for den frivillige sektor.

Samtidig er der lagt op til, at konferencedeltagerne skal være aktive medspillere i diskussionerne om frivillighedens nye udtryksformer, og i mindre grupper skal deltagerne undersøge og diskutere, hvordan samfundstendenser og frivillighedens mange udtryk og arenaer påvirker den virkelighed, de færdes i til hverdag.

Konferencen henvender sig særligt til ledende frivillige og ansatte i frivillige foreninger, kommunale medarbejdere og medarbejdere fra offentlige institutioner, videncentre, uddannelsesinstitutioner samt andre med interesse i frivillighed på velfærdsområdet.

Konferencen finder sted i Odense torsdag den 8. december. Der er sidste frist for tilmelding den 23. november.