Vifo Artikel 15.08.2016

Konference om samspillet mellem forening og forretning

Til september inviterer Groupcare til konference med debat om tilgange til og muligheder for at skabe samspil mellem forening og forretning.

Skrevet af: Redaktionen
Nøgleord: Foreningsliv

Gennem en række oplæg fra erfarne fagfolk fra forskellige områder af det danske foreningsliv vil Groupcares konference lægge op til debat omkring, hvordan forening og forretning kan spille sammen.   

På konferencen kan deltagerene blandt andet møde formand for COOP, Lasse Bolander, der vil tale om COOPs 150 år som forretningsdrivende forening. Henrik Ib Jørgensen, direktør i Muskelsvindfonden, vil tale om det at forene det gode foreningsformål med forretning, og Kasper Lund Kirkegaard, idrætspolitisk konsulent i DGI Storkøbenhavn, vil sætte fokus på mødet mellem en foreningsbaseret og en profitorienteret tilgang og forståelse af idrætten.

På konferencen vil Groupcare desuden præsentere resultaterne af en foreningsundersøgelse blandt danske medlemsorganisationer. Undersøgelsen skal give indsigt i og perspektiver på foreningslivet og har i år særligt fokuseret på foreningsdannelsen.

Konferencen bliver afholdt den 28. september på Borups Højskole i København.