Vifo Artikel 05.10.2017

Konference sætter fokus på unge på kanten af samfundet

Den 9. november sætter Center for Ungdomsforskning fokus på de unge på kanten af samfundet og undersøger, hvem de unge er, og hvordan de kan støttes.

Nøgleord: Unge Samfund

På Center for Ungdomsforsknings (CeFU) konference den 9. november kan deltagerne få mere viden om de unge på kanten af samfundet. Hvem er de unge, der befinder sig på kanten af samfundet, og hvordan kan man støtte dem bedst muligt? Samtidig vil konferencen også se nærmere på, hvilke ressourcer og muligheder de unge besidder, og hvordan samfundet kan være med til at forløse disse muligheder.

For et kunne diskutere disse spørgsmål vil både ungdomsforskere og de unge selv bidrage med indsigt og give deres perspektiver på problemstillingen.

Noemi Katznelson fra CeFU vil give et indblik i livet for de unge på kanten af det danske samfund, deres strategier for overlevelse, deres sociale bagage, misbrug, diagnoser og drømme, og Robin Simmons, professor ved University of Huddersfield, vil præsentere et internationalt perspektiv på udfordringen baseret på sin forskning i unge, som hverken er under uddannelse eller i arbejde.

På konferencen kan deltagerne desuden møde to unge, som vil fortælle om deres egne oplevelser med at stå på kanten af samfundet.

Eftermiddagens program vil derefter fokusere på, hvordan man så kan gøre en forskel for disse unge. Bikubefonden vil præsentere deres arbejde med målgruppen, mens Niels Ulrik Sørensen og Anne Mette W. Nielsen fra CeFU vil givet et indblik i deres forskning i kunst og kulturprojekter som alternative arenaer for en social indsats.

Afsluttende vil konferencen byde på debat om forskellige veje til at forandre de unges situation samt byde på et udblik til dansk politik og en diskussion af, hvordan dagens indsigter kobles til aktuelle tiltag i forhold til unge på kanten.

Konferencen ’Unge på kanten af samfundet’ finder sted den 9. november på Docken i København. Tilmelding skal ske senest den 6. november. Prisen for deltagelse er 1.996 kr. ekskl. moms.

Læs mere