Vifo Artikel 23.10.2018

Konference ser på sundhed, trivsel og folkeoplysning

På Dansk Folkeoplysnings Samråds konference bliver der stillet skarpt på samarbejdet mellem folkeoplysningen og kommunerne om at skabe sundhed og trivsel.

Hvordan kan folkeoplysningen og kommunerne arbejde sammen om at skabe sundhed og trivsel? Det er hovedspørgsmålet på konferencen ’Sundhed, trivsel og folkeoplysning i kommunerne’, som afholdes af Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) og Daghøjskoleforeningen.

Konferencen finder sted den 4. december 2018 og vil gennem debatter og oplæg fra forskere og praktikere give deltagerne inspiration til nye samarbejder.

På programmet er blandt andre Vibeke Koushede, projektchef for ’ABC for mental sundhed’, som vil berette om erfaringerne fra arbejdet med ’ABC for mental sundhed’ på tværs af kommuner, foreninger og organisationer. Og fra Norge vil forsker, forfatter og oplægsholder Arnhild Lauveng fortælle om sin forskning i folkeoplysningens betydning og potentiale for psykisk sundhed og recovery.

På fire temasessioner for deltagerne desuden mulighed for at stifte bekendtskab med konkrete eksempler på sundhedsaktiviteter i folkeoplysningen og samarbejde med kommuner.

Konferencen finder sted i Bygningen i Vejle tirsdag den 4. december kl. 9.30-16 og koster 500 kr. for deltagere, der ikke er medlem af DFS. 

Læs mere