Vifo Artikel 12.01.2016

Kritik af DUF-forslag til nye tilskudsregler

Dansk Ungdoms Fællesråds forslag til nye tilskudsregler har skabt udbredt utilfredshed blandt sociale ungdomsorganisationer, som står til at miste store beløb i tilskud.

Skrevet af: Jonna Toft

(Opdateret den 19. januar 2016)

De politiske ungdomsorganisationer og spejderorganisationer vil få flere penge. Og de sociale organisationer som Ungdommens Røde Kors, Red Barnets Ungdom og Dansk Flygtningehjælp Ungdom risikerer at vinke farvel til millioner af kroner.

Det kan blive konsekvensen, hvis Dansk Ungdoms Fællesråds forslag til nye regler for, hvordan organisationen skal fordele sine tipsmidler, bliver vedtaget. Forslaget er lige nu i høring frem til 1. februar.

DUF uddeler omkring 120 millioner kroner årligt, som kommer fra udlodningsmidlerne (tipsmidler). De gives som driftstilskud og initiativstøtte til 71 medlemsorganisationer.

I det nye forslag deles medlemsorganisationerne op i fem grupper mod nuværende to. De fem grupper får tilskud efter forskellige regler, ligesom DUF ud fra en konkret vurdering vil kunne nedsætte tilskuddet med op til en tredjedel i visse tilfælde.

Ændringerne påvirker især de sociale ungdomsorganisationer.

Ifølge et internt papir, som dagbladet BT er kommet i besiddelse af, risikerer Ungdommens Røde Kors at miste op til 1.912.572 kr. svarende til ca. en tredjedel af organisationens nuværende tilskud, skriver BT. Samtidig vil Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) og Venstres Ungdom (VU) få henholdsvis 121.000 kr. og 105.000 kr. mere i støtte ifølge avisens oplysninger.

Kritik af nye regler

Det har skabt røre blandt de sociale organisationer. I en artikel på Altinget.dk påpeger Dansk Flygtningehjælp Ungdom og Red Barnet Ungdom, at det skaber utryghed, når deres tilskud fremover til dels vil bero på en vurdering frem for at blive udmålt efter antallet af medlemmer, sådan som det sker hos andre typer organisationer.

I Ungdommens Røde Kors er medlemstallet steget kraftigt de seneste seks år, og organisationens tipsmidler er ifølge Altinget.dk steget fra 1,8 mio. kr. i 2008 til 5,6 mio. kr. i 2014. Her anklager formand Amalie Utzon ifølge BT DUF for at lave underhåndsaftaler og nærmest true organisationerne til tavshed.

Det afviser DUF-formand Kasper Sand Kjær, der i øvrigt selv er DSU’er. Han kalder forløbet åbent, inddragende og ’noget af det mest demokratiske, jeg har været med til’ og påpeger, at tilskuddene vil afhænge af, hvordan organisationerne ser ud, når de nye regler træder i kraft.

Deler medlemsorganisationer op i fem grupper

De nuværende tilskudsregler i DUF er otte år gamle og trængte ifølge DUF til en modernisering. Bliver forslaget til nye tilskudsregler vedtaget, inddeles medlemsorganisationerne i disse fem grupper:

  • Gruppe a: Politiske ungdomsorganisationer mv.
  • Gruppe b: Spejdere, religiøse ungdomsorganisationer, udvekslingsorganisationer mv.
  • Gruppe c: Frivillige sociale ungdomsorganisationer, humanitære ungdomsorganisationer, elev- og studenterorganisationer mv.
  • Gruppe d: Kulturelle ungdomsorganisationer mv.
  • Gruppe e: Ungdomshandicaporganisationer.

Samtidig kan DUF nedsætte en organisations tilskud med op til en tredjedel, i forhold til hvad den ellers ville have fået, på baggrund af en konkret vurdering af blandt andet aktiviteter på landsplan, egenfinansiering, administrative forhold samt budget- og formueforhold.

Desuden øges kravet til, at en medlemsorganisation er en landsorganisation og reelt er for medlemmer fra hele landet. For at blive medlem af DUF skal en organisation fremover have 500 i stedet for 300 medlemmer eller deltagere under 30 år. Samtidig hæves kravet til antallet af lokalforeninger, så organisationen nu skal have mindst seks lokalforeninger i alle fem regioner. Tidligere var kravet fire lokalforeninger i fire regioner.

DUF vil også indføre et krav om 16-års valgret i medlemsorganisationerne. 

Virkning fra foråret 2016 

Høringsfristen for forslaget er 1. februar 2016, og herefter tager styrelsen stilling til høringssvar og eventuelle ændringer i marts. Reglerne skal godkendes i Tipsungdomsnævnet, før de kan træde endeligt i kraft, hvilket DUF forventer bliver i foråret 2016.

Der er lagt op til en overgangsperiode, der giver organisationerne mulighed for at tilpasse sig de nye regler.