Vifo Artikel 26.05.2015

Kulturkonference sætter fællesskaber til debat

Kulturelle Samråd i Danmark og Kultursamvirket Skanderborg inviterer i efteråret til kulturkonference i Skanderborg. Konferencen har bl.a. fokus på unge og fællesskaber.

Skrevet af: Anna Rex Wittig
Nøgleord: Debat Kultur Unge

Hvordan organiserer de unge sig, og hvordan kan de kulturelle samråd og de kulturelle foreninger samarbejde med unge? 

Det er nogle af de spørgsmål, som vil blive diskuteret på den årlige kulturkonference i Skanderborg Kommune, der i 2015 foregår den 18. - 20. september, som vil kaste lys over forskellige aspekter af fællesskaber fra formelle til uformelle fællesskaber på kryds og tværs mellem borgere, foreninger, virksomheder, institutioner og politikere.

Kulturkonferencen henvender sig til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger og andre interesserede, og der vil i løbet af de tre konferencedage være flere oplæg på programmet, som omhandler temaet fællesskab.

Blandt de mange oplæg, som konferencen byder på, er:

  • ’Hvor er de unge’: Det kulturelle foreningsområde vil gerne tiltrække unge, men de unge organiserer sig på andre måder og skaber deres egne projekter. Forskellige foreninger holder oplæg, herunder Dansk Ungdoms Fællesråd, Netværket af Ungdomsråd og Efterskoleforeningen.
  • ’Fra idé til handling’: Hvordan en god idé blandt græsrødder i løbet af et år kan omsættes til handling og resultere i et projekt.
  • ’Kulturhuset Skanderborg’: Kunsten at drive et kulturhus baseret på frivilliges indsats. 

Tilmeldingen til arrangementet skal ske inden den 26. juni 2015 via Kulturelle Samråd i Danmarks hjemmeside.