Vifo Artikel 27.01.2015

Kulturministeriet giver tilskud folkeoplysende projekter

Kulturministeriet giver fire mio. kr. i tilskud til 27 projekter om folkeoplysning og højskoler.

Skrevet af: Redaktionen
Nøgleord: Økonomi

Kulturministeriet har sat navne på de 27 projekter, som vil modtage samlet fire mio. kr. fra folkeoplysningspuljen og puljen til ’Større tværgående udviklingsprojekter på højskole - og folkeoplysningsområdet’.

Projekterne fordeler sig hovedsageligt inden for de fire indsatsområder:

  • Foreningernes samarbejde med folkeskolen
  • Børn og unges deltagelse i folkeoplysningen
  • Folkeoplysningens rolle i civilsamfundet
  • Nye måder at gribe folkeoplysning an på

I en pressemeddelelse fra Kulturministeriet siger Marianne Jelved:

”Jeg er glad for igen i år at kunne uddele tilskud til en række foreninger, organisationer og andre, som på forskellige vis arbejder med folkeoplysningens aspekter. Ansøgningerne afspejler en stor mangfoldighed på folkeoplysningsområdet og i civilsamfundet. Derfor er der også givet tilskud til både mindre lokalt forankret projekter og til større projekter af mere landsdækkende karakter.”