Vifo Artikel 02.11.2017

Kunst og kultur skaber nye muligheder for unge på kanten af samfundet

Nye forskningsresultater peger på, at kunst og kultur kan være med til at skabe nye muligheder og forløse potentialer for unge på kanten af samfundet.

Nøgleord: Kultur Fællesskaber

Unge på kanten af samfundet, som kæmper med arbejdsløshed, hjemløshed, misbrug og kriminalitet, kan have gavn af at deltage i kunst- og kulturprojekter. Det viser nye resultaterne fra et forskningsprojekt fra Center for Ungdomsforskning (CeFU) under Bikubefondens program ’Kultur til et godt liv’.

I to år har forskerne Niels Ulrik Sørensen og Anne Mette W. Nielsen fra CeFU fulgt fem af Bikubefondens kultursociale indsatser, som har brugt musik, teater, fotografi og billedkunst i den sociale indsats over for udsatte unge. Resultaterne er samlet i bogen ’Når kunst gør en forskel - unges deltagelse i kunst- og kulturprojekter som alternativ arena for sociale indsatser’, der netop er udkommet.

I bogen tager forskerne udgangspunkt i de unges egne oplevelser med projekterne, og resultaterne peger på, at de er med til at give de unge en mere positiv selvforståelse.

”Mange af de unge oplever deres deltagelse i indsatserne som et vendepunkt, der skærper deres blik for egne ressourcer og potentialer,” forklarer Niels Ulrik Sørensen i en pressemeddelelse. ”De får øje på, hvem de er, hvad de kan, og hvordan de kan gøre en forskel i de sammenhænge, som de indgår i.”

Undersøgelsen ser nærmere på de elementer i indsatserne, der gør en positiv forskel for de unge, og det er blandt andet de faste rammer og de stærke fællesskaber, fortæller Anne Mette W. Nielsen.  

”De unge bliver inkluderet i fællesskaber, der kan rumme dem, og de daglige rutiner omkring det kunstneriske arbejde hjælper dem med at få struktur og forudsigelighed ind i hverdagen,” forklarer hun i en pressemeddelelse.

Bogen og de samlede resultater fra forskningsprojektet præsenteres på Center for Ungdomsforsknings konference ’Unge på kanten af samfundet’ den 9. november 2017.

Læs mere