Vifo Artikel 05.02.2019

Langt flere ældre arbejder frivilligt

Andelen af ældre, der arbejder frivilligt, er steget markant i løbet af de sidste 20 år, viser en undersøgelse fra VIVE. Det gælder især de ressourcestærke ældre.

Skrevet af: Jonna Toft
Nøgleord: Frivillighed

Længere levetid og flere ældre med et godt helbred langt op i 70’erne betyder, at langt flere ældre end tidligere udfører frivilligt arbejde. Stigningen er især påfaldende blandt de 67-77-årige, viser en ny undersøgelse fra VIVE, ’Ældres frivillige arbejde’ , der er lavet på baggrund af Ældredatabasen.

Blandt de 67-årige arbejder 28 pct. flere frivilligt i dag i forhold til for 20 år siden, og blandt de 77-årige gælder det hele 43 pct. flere.

”Danskere lever længere, og i dag har mange ældre et godt helbred, derfor har mange tid og lyst til en mere aktiv ældretilværelse. Frivilligt arbejde kan hjælpe ældre med at få struktur i hverdagen og skabe nye sociale kontakter,” siger seniorforsker Anna Amilon, der står bag undersøgelsen, på VIVE’s hjemmeside.

Det er primært ressourcestærke ældre, der har arbejdet frivilligt inden for det seneste år. Det gælder særligt dem, der har en videregående uddannelse, vurderer deres helbred som bedre end de flestes, eller hjælper andre familiemedlemmer i hverdagen. Andelen er lidt højere blandt mænd end blandt kvinder.

Fremtidsudsigterne er ifølge VIVE, at den stigende pensionsalder formentlig vil reducere andelen af frivillige ældre i slutningen af 60’erne. Men til gengæld tyder undersøgelsen på, at andelen af frivillige kommer til at stige blandt de 82-87-årige.

”Fremtidens ældre vil være endnu mere ressourcestærke end nutidens ældre, så vi forventer, at flere af de allerældste fremover vil arbejde frivilligt. Hvis den positive udvikling i helbred og levealder fortsætter, så har de ældste danskere et stort potentiale i forhold til frivilligt arbejde, og vi kan forvente at se flere over 80 år i de frivillige organisationer,” siger seniorforsker Anna Amilon på vive.dk.

Læs mere

Læs artikel hos VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd: Langt flere ældre arbejder frivilligt 

Download rapporten

Andre Udgivelse marts 2019
Ældres frivillige arbejde – Udviklingen over tid