Vifo Artikel 10.05.2016

Mindre fald i støtte til aftenskolerne

Den kommunale støtte til folkeoplysende voksenundervisning er faldet med knap 2 pct. siden sidste år, viser den nyeste opgørelse fra DFS over aftenskolernes økonomiske situation.

Skrevet af: Anna Rex Wittig

Sidste år var der for første gang siden 2002 en lille stigning i de kommunale tilskud til landets aftenskoler, men nu oplever området igen et fald i støtten.

Det viser den seneste opgørelse ’Aftenskolernes økonomiske situation – Kommunal støtte’, som er lavet af Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS).

Den viser, at tilskuddene til landets aftenskoler falder med 1,9 pct. fra 2015 til 2016. I beregningen indgår regnskabstal for 2015 og beregnede regnskabstal for 2016.

Dermed er det samlede kommunale tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 24,4 pct. lavere end i 2003 og hele 47,2 pct. lavere sammenlignet med 2002, hvor Folketingets ændrede tilskudsreglerne.

Kommunernes nedskæringer på aftenskoleområdet kan ifølge opgørelsen betyde, at brugerbetalingen bliver højere, udbuddet mindre, og samtidig kan det få konsekvenser for undervisningskvaliteten.

Kommunernes tilskud til aftenskolerne varierer

Opgørelsen viser også, at der er stor forskel på, hvor mange udgifter landets kommuner afsætter til folkeoplysende voksenundervisning.

Med 10 kr. pr. borger er Lemvig den kommune, som afsætter mindst støtte til folkeoplysning, mens Roskilde topper med 145 kr. pr. borger.

Ser man på den gennemsnitlige støtte pr. indbygger, er den 104,8 kr. for de ti kommuner, der afsætter flest penge til formålet, og 14,2 kr. pr. indbygger for de ti kommuner, der sætter færrest støttekroner af til aftenskolerne.

Den gennemsnitlige støtte til folkeoplysende voksenundervisning er 44 kr. pr. borger.

Dansk Folkeoplysnings Samråd beregner hvert år udviklingen i den kommune støtte med udgangspunkt i data fra Danmarks Statistik.