Vifo Artikel 09.06.2015

Mød Vifo på Folkemødet

Vifo er medarrangør på to arrangementer ved dette års Folkemøde. Sammen med Lokale og Anlægsfonden, DGI og Folkeuniversitetet lægger Vifo op til debat om ’Foreningsliv og demokrati’ og ’Det gode livs rum’.

Skrevet af: Ditte Toft
Nøgleord: Debat Vifo

Igen i år deltager Vifo i debatten på Folkemødet på Bornholm med to arrangementer, der sætter folkeoplysningsområdet til debat. I samarbejde med Lokale og Anlægsfonden, DGI og Folkeuniversitetet er Vifo vært ved to arrangementer i BL’s Domen i Allinge.

Under overskriften ’Foreningsliv og demokrati’ finder det første arrangement sted fredag den 12. juni kl. 9.30-10.00. Her debatterer et panel bestående af Signe Bo, formand for DUF, Birgitte Nielsen, næstformand i DGI, og Bo Vestergaard Madsen, analysechef i Lokale og Anlægsfonden foreningslivet, der står som en hjørnesten i det danske demokrati, men som måske også bliver klemt af professionelle udbydere, politiske forventninger og nye organiseringsformer.

Lørdag den 13. juni kl. 9.30-10.00 finder arrangementet ’Det gode livs rum’ sted. Her tager et panel de fysiske rammer for danskernes fritidsliv op til debat. Hvem bygger vi til, når vi planlægger nye bydele, udvikler faciliteter og omdanner parker og kyster for at muliggøre et rigt og sundt fritidsliv? Giver det lykkelige borgere, og hvilken betydning har de forpligtende fællesskaber i fritidslivets nye rammer?

I panelet sidder Søren Møller, formand for DGI, Nicolai Carlberg, partner i carlberg|christensen, og Peter Forsberg, analytiker i Idrættens Analyseinstitut.

Folkeoplysning på programmet

En række andre arrangementer sætter folkeoplysning, demokrati og foreningsliv til debat, og blandt arrangementerne på Folkemødet kan nævnes:

  • Ungdomspartilederrunden: The World We Want!
  • DM i debat – Finale
  • Unges fritidsliv, skolereformen og perspektivet
  • Folkeoplysning og fællesskab som nøglen til sundhed

Folkemødet finder sted på Bornholm den 11.-14. juni 2015. Fra Vifo og Idrættens Analyseinstitut deltager Malene Thøgersen, Henrik H. Brandt, Søren Bang og Peter Forsberg.