Vifo Artikel 09.08.2017

Nordisk forskningskonference om folkeoplysning, musik og dannelse

På den svenske forskningskonference, Mimer, i november vil forskere se nærmere på musikken som dannelse både i og uden for folkeoplysningen.

Nøgleord: Folkeoplysning Kultur

Den 7.-8. november 2017 afholder det pædagogiske fakultet ved Gøteborgs Universitet i samarbejde med den Nordiske Folkehøjskole i Kungälv den årlige Mimer forskningskonference, som i år har musik som hovedtemaet.

På konferencen vil forskere fra hele Norden debattere relationen mellem musik og dannelse – både inden og uden for folkeoplysningen.

Ligesom i de danske aftenskoler (og folkeoplysningen generelt) spiller musik og musikfag en stor rolle i de svenske studieforbund. Udbuddet spænder i Sverige vidt fra musik for alle som en vej til livsudfoldelse til særlige musikprogrammer på visse folkehøjskoler med et så højt et niveau, at det nærmest kræver en formel musisk uddannelse at blive optaget.

Derfor sætter Mimer-konferencen fokus på spændingsfeltet mellem eliten og amatørmusikken og debatterer, hvorvidt denne professionalisme hører hjemme i folkeoplysningen, som ellers har tradition for at være åben for alle.

På konferencen vil paneldebatter og gæstetalere belyse forskellige aspekter af musik som dannelse og debattere de kreative læringsprocesser, der ofte er forbundet med musikalitet, over for den traditionelle skoleundervisning og idealer om beskæftigelsesegnethed.

Konferencen henvender sig til både forskere og praktikere på folkeoplysningsområdet.

Forskere opfordres til at indsende papers eller kortere notater, der er relateret til konferencens tema eller folkeoplysningen generelt som viser forskningsprojekter i forskellige stadier.

Deadline for indsendelse er den 6. oktober 2017.