Vifo Artikel 15.05.2018

Ny arbejdsgruppe skal forbedre støttesystemet til frivillige foreninger

Børne- og socialminister Mai Mercado har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se nærmere på det statslige støttesystem til frivillige sociale foreninger og gøre det lettere at være frivillig.

Nøgleord: Frivillighed Økonomi

Det skal være nemmere for de frivillige foreninger og organisationer at gennemskue, hvordan de får støtte og tilskud fra staten, og hvordan tilskuddet administreres. Derfor har børne- og socialminister Mai Mercado nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til, hvordan støttestrukturen kan forbedres.

”Vi skal værne om det frivillige Danmark, og de frivillige skal bruge flest mulige kræfter på dét, det hele handler om: De frivillige indsatser. Det gør vi blandt andet ved at have en infrastruktur, der støtter og udvikler sektoren,” siger Mai Mercado i en pressemeddelelse.

Arbejdsgruppen skal ifølge kommissoriet beskrive, hvordan området og støttesystemet ser ud i dag, afdække, hvilke hensyn og udfordringer der kendetegner den statslige støttestruktur, og komme med anbefalinger til, hvordan støttestrukturen og administrationen af tilskud kan forenkles og forbedres.

Arbejdsgruppen er en del af regeringens ’Strategi for et stærkere civilsamfund’ og består af repræsentanter fra Børne- og Socialministeriet, Socialstyrelsen, Finansministeriet, KL og Frivilligrådet. Centrale aktører på området vil blive inddraget som høringsparter, og de frivillige sociale foreninger vil få mulighed for at give deres mening til kende i forhold til at udpege elementer i administrationen af tilskud, de opfatter som bureaukratiske og uhensigtsmæssige.

Arbejdsgruppen skal afrapportere primo august.

Læs mere