Vifo Artikel 18.12.2017

Ny foreningsportal kan sætte fonde i kontakt med foreninger

De danske fonde søger i stigende grad samarbejdspartnere i civilsamfundet, men de små sociale foreninger kan have svært ved at leve op til fondenes krav om professionelle ansøgninger, dokumentation og evaluering. Center for Frivilligt Socialt Arbejde har udviklet en foreningsportal, som kan gøre foreningerne mere synlige over for fondene.

Nøgleord: Foreningsliv Medier

Hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA), som rådgiver og sparrer med foreninger, som skal søge eller har fået tildelt fondsmidler, er det tydeligt, at de danske fonde har fået en mere strategisk tilgang til uddelingen af midlerne. Det betyder, at nogle foreninger pludselig kan opleve medvind, fordi de arbejder med emner, som nogle fonde har valgt som fokusområde, mens andre, som ikke arbejder inden for fondenes primære fokusområder, kan have svært ved at trænge igennem.

Samtidig er der også opstået stigende krav til foreningerne om professionalitet i ansøgninger og dokumentation. Det siger Laura Auken, centerchef for CFSA, i en artikel til netmediet Danmarks Fonde bragt på CFSA’s hjemmeside:

”Mange mindre og nye foreninger og frivilligcentre har en så presset økonomi og derved ikke lønmidler til medarbejdere, der kan afse tid til at skrive store ansøgninger, opbygge foran­drings­mo­del­ler og skrive tidsplaner, at det for nogle kan være tæt på umuligt at få lavet store an­søg­ninger, der lever op til fondenes krav om impact og målinger af effekt”, siger Laura Auken i artiklen.

Men foreningerne skal også kunne gøre sig synlige over for fondene, hvis de skal gøre sig håb om at kunne modtage fondsstøtte. Derfor har CFSA for Børne- og Socialministeriet skabt en foreningsportal, hvor man kan finde informationer og kontaktoplysninger på hovedkontorerne på over 600 frivillige foreninger og civilsamfundsaktører, med mulighed for at søge på emneord og geografisk placering.

Håbet er, at portalen kan hjælpe fondene med at finde de rette samarbejdspartnere i civilsamfundet, skriver CFSA, som visiterer alle foreninger i portalen for at sikre, at de er landsdækkende eller regionale og arbejder inden for velfærdsområdet.

Foreningsportalen er finansieret med midler fra den nationale civilsamfundsstrategi fra 2010.

Læs mere