Vifo Artikel 30.06.2015

Ny online-avis vil kaste lys over civilsamfundet

Med tilskud fra Realdania og Trygfonden lancerer Altinget til efteråret en ny netavis, som skal skabe mere fokus og debat omkring civilsamfundet.

Skrevet af: Anna Rex Wittig

Det skal være nemmere for foreninger, organisationer og frivillige at begå sig i det øvrige civilsamfund, fordi de er vigtige for samfundsudviklingen og fortjener at blive belyst og debatteret. Det har fået Altinget til at lancere en ny online-avis ’Altinget: civilsamfund’, som udkommer for første gang i september 2015.

Projektet bliver realiseret med støtte fra Realdania og Trygfonden, der hver har skudt 2 mio. kroner i den nye avis om civilsamfundet, som blandt andet foreninger, frivillige og fonde er en del af.

I en pressemeddelelse fra Trygfonden og Realdania siger Jesper Nygård, som er administrerende direktør i Realdania, om projektet:

”Civilsamfundet rummer rigtig mange gode kræfter, der tilsammen har stor betydning for det danske samfund. Med Altingets nye netavis håber vi, at det bliver lettere for organisationer, foreninger og frivillige at orientere sig i det øvrige civilsamfund, om politik og lovgivning og om de fonde og foreninger, der findes. Det skal blive lettere for aktørerne at finde sammen og skabe de forandringer og synergier, der skal udvikle det danske samfund,” siger Jesper Nygård.

Avisen byder på flere temaer

’Altinget: civilsamfund’ vil minde om Altingets øvrige journalistiske online-aviser, der har som ambition at belyse udviklingen i demokratiet og det politiske system i Danmark gennem kritisk journalistik. Målet er også at udvide læsernes informationsniveau, og den nye avis vil bestå af uafhængig og kritisk journalistik.

Den nye online-udgivelse vil bl.a. se på de frivilliges rolle i samfundet, fonde og foreningers betydning for samfundet samt værdien af den frivillige arbejdskraft og foreningslivet. 

”Altinget: civilsamfund er en ny netavis, vi satser på og venter os meget af. Den går på tværs af fag- og partiskel og belyser og undersøger en vigtig del af Danmark, der er underbelyst i dag. Det frivillige forenings-Danmark og fonds-Danmark,” siger Rasmus Nielsen, der er direktør og chefredaktør for altinget.dk, i en artikel på netavisen.

Samarbejde med ekspert i civilsamfundet

Ud over samarbejdet med Reldania og Trygfonden har Altinget i forbindelse iværksættelsen af det nye medie indgået en aftale med professor Anker Brink Lund fra Copenhagen Business School, som er ekspert i civilsamfundet og i øjeblikket arbejder på forskningsprojekt, der  netop omhandler dette tema.

Støtten fra Trygfonden og Realdania vil derimod udelukkende være økonomisk, og de to aktører vil således ikke få indflydelse på det redaktionelle indhold.

”Vi har fokus på at fremme viden og forskning bl.a. på det sociale område. Vi vil gerne bidrage til at skabe en mere videnstung offentlig debat, så beslutninger kan træffes på et solidt grundlag. Det mener vi, denne netavis kan være med til,” siger direktøren i Trygfonden Gurli Martinussen i Trygfondens pressemeddelelse.

Netavisen kommer til at bestå af både nyheder, baggrundsartikler, analyser, portrætter og debatindlæg, og der vil også være tilhørende nyhedsbreve.