Vifo Artikel 28.08.2017

Ny politisk aftale giver mulighed for mere frivilligt arbejde

Dagpengemodtagere og efterlønnere får nu mulighed for at udføre mere frivilligt arbejde efter indgåelsen af en bred politisk aftale.

Skrevet af: Katja Høiriis

Regeringen, Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at lempe reglerne for frivilligt arbejde, så dagpengemodtagere og efterlønsmodtagere får bedre mulighed for at være aktive i foreningslivet og bidrage med ulønnet, frivillig arbejdskraft.

Med den nye aftale bliver det muligt for dagpengemodtagere at udføre frivilligt arbejde i frivillige organisationer i op til 10 timer om ugen, mens efterlønsmodtagere må arbejde frivilligt i op til 15 timer ugentligt. For modtagere af såkaldt fleksydelse vil der ikke være nogen tidsbegrænsning for deres frivillige arbejde. I dag ligger det tilladte timetal på fire timer ugentligt for alle tre grupper.

Aftalen har dog også fokus på, at det frivillige arbejde ikke må fortrænge den lønnede arbejdskraft i organisationerne.

”De mange frivillige er med til at sikre sammenhængskraften i vores samfund, og derfor er det afgørende, at reglerne understøtter lysten til at bidrage,” siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen i en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet.

”Vi har samtidig lagt vægt på at finde en god balance, så vi ikke lemper reglerne så meget, at de mange frivillige overtager arbejde fra ordinært ansatte,” fortsætter han.

Ledige og efterlønnere vil derfor stadig kunne blive trukket i ydelse, hvis de udfører deciderede driftsopgaver, som har karakter af arbejde, der kan udbydes som lønarbejde.

I aftalen ligger også en ændring af definitionen på en frivillig organisation, som bl.a. fjerner kravet om, at overskuddet skal gå til almennyttige formål, hvilket tidligere har betydet, at idrætsforeninger ikke altid har været omfattet af definitionen.

Regeringen vil fremsætte et lovforslag med henblik på, at de nye regler kan træde i kraft 1. januar 2018. De nye regler evalueres efter to år.