Vifo Idan Artikel 23.01.2020

Ny strategi skal bringe Idan tættere på omverdenen

I de næste tre år vil Idrættens Analyseinstitut og Videncenter for Folkeoplysning indgå flere partnerskaber, skabe viden på nye måder og gøre sine resultater mere tilgængelige og anvendelige.

Skrevet af: Redaktionen
Nøgleord: Vifo

Idrættens Analyseinstitut er klar med en ny strategi for sit arbejde i de næste tre år. Under titlen 'Bedre viden mere i spil' ønsker instituttet at rykke tættere på omverdenen ved blandt andet at levere mere tilgængelig og anvendelig formidling af sine analyseresultater og ved at inddrage omverdenens input mere systematisk og indgå i nye partnerskaber.

Idrættens Analyseinstitut, som også rummer Videncenter for Folkeoplysning og Play the Game, vil i den kommende tid arbejde fokuseret på at innovere de metoder, der bliver brugt i instituttets arbejde med at skabe ny viden om væsentlige problemstillinger inden for idræt og folkeoplysning.

For eksempel går Idrættens Analyseinstitut i 2020 i gang med at lave en ny version af sin populære undersøgelse af danskernes idrætsvaner. De første udgaver af undersøgelsen blev lavet i 2007, 2011 og 2016 som spørgeskemaundersøgelser, men denne gang udformes undersøgelsen som et kohortestudie. Kohortestudier er især brugt inden for sundhedsvidenskaberne, hvor man følger en gruppe af personer over en periode for bedre at forstå, hvorfor de ændrer adfærd, eller hvordan de reagerer på medicin.

”Med kohortestudiet kommer vi til at studere danskernes idrætsvaner på en ny måde, som vil give os en dybere og bedre forståelse, hvordan vanerne udvikler sig over tid,” siger Jakob Rathlev, direktør for Idrættens Analyseinstitut.

I den nye strategi lægger Idrættens Analyseinstitut op til, at formidlingen af instituttets analysearbejde skal blive mere tilgængelig og nå ud til flere.

”Det er vigtigt for os, at den viden, vi skaber, ikke kun findes i rapporter. Vi har en ambition om, at vores analysearbejde har høj kvalitet, men den akademiske rapport skal ikke være den eneste måde, vi formidler på. I tillæg til rapporterne arbejder vi derfor også med at udvikle nye journalistiske formater til formidling i form af podcasts og indslag til sociale medier,” siger Jakob Rathlev.

I den kommende årrække ønsker instituttet også at være aktive i netværk, udvalg og ekspertgrupper og at tiltrække nye samarbejdspartnere til konkrete projekter.

“Vi vil bygge flere broer til omverdenen og systematisk inddrage input udefra. Men samtidig er det også vigtigt for os at værne om den uafhængighed og saglighed, der altid har været instituttets varemærke,” siger Jakob Rathlev.