Vifo Artikel 14.05.2024

Nyt projekt sætter folkeoplysningen fri i Roskilde Kommune 

I Roskilde Kommune ønsker man ikke kun at administrere, men også at udvikle det folkeoplysende område. 
Med en pose penge og et projekt med titlen Folkeoplysningens Laboratorium opfordrer kommunen og folkeoplysningsudvalget nu foreninger og aftenskoler til at eksperimentere med helt nye partnerskaber og projekter.

Udviklingsprojektet Folkeoplysningens Laboratorium i Roskilde skal inspirere foreninger og aftenskoler i kommunen til at søsætte deres egne eksperimenter, samtidig med at projektet sørger for at skabe netværk og lave vidensdeling mellem aktørerne og stiller penge til rådighed. Projektet vil særligt gerne udbrede viden om potentialerne for at lave partnerskaber indenfor det folkeoplysende område.

”I Folkeoplysningsudvalget har vi haft nogle drøftelser om, at dele af foreningslivet og aftenskoleområdet er presset i forhold til faldende medlemstal. Derfor vil vi gerne prøve at skubbe til, at man nytænker nogle ting,” siger Jesper Kejlhof, som er formand for folkeoplysningsudvalget i Roskilde Kommune.

Det er folkeoplysningsudvalget, som har taget initiativ til projektet. Ifølge Jesper Kejlhof er projektet også født af et ønske om ikke kun at administrere det folkeoplysende område, men også være en aktør i at skabe en udvikling.

”Folkeoplysningsudvalget kunne hurtigt blive en funktion, som bare sidder og stempler bilag. Men i denne periode har vi bestemt, at vi gerne vil prøve at sætte nogle ting i gang og udvikle,” siger Jesper Kejlhof.

Hvad udviklingen helt konkret skal byde på, skal foreningerne og aftenskolerne selv bestemme, men Jesper Kejlhof forestiller sig, at eksperimenterne kan handle om alt fra at række ud mod nye målgrupper til at lave samarbejder mellem forskellige foreninger eller med kommunale partnere.

Trine Bendix, som er souschef for Kultur, Bibliotek og Idræt i Roskilde Kommune, fremhæver, at projektet også skal gøre det nemmere at få øje på de støttemuligheder, som findes i kommunen.

”Vi har en start- og udviklingspulje med midler, som er afsat til udviklingsaktiviteter. Formålet med puljen er at støtte nye foreninger, der vil starte op, eller at udvikle nye aktiviteter i eksisterende foreninger og aftenskoler. Den pulje blev ikke brugt op, og det, synes vi, var synd,” siger Trine Bendix.

Inspiration til nye idéer

Folkeoplysningens Laboratorium har hen over vinteren samlet en lille flok ambassadører fra foreninger og aftenskoler, medlemmer fra folkeoplysningsudvalget og repræsentanter fra kommunens forvaltning for kultur, bibliotek og idræt.

”Ambassadørerne er en gruppe ildsjæle med et dybt kendskab til foreningsliv og aktiviteter. De er med til at sparke det her folkelaboratorium i gang. De hjælper med at udbrede kendskabet og få involveret andre foreninger. De stiller sig også til rådighed for netværk, vidensdeling og gode råd,” siger Jesper Kejlhof.

Deltagerne har sammen defineret, hvad nytænkende eksperimenter er, og hvordan projektet skal formes. De har også præsenteret idéer til eksperimenter, der kan udføres som en del af projektet.

”Der skal jo være noget nyt i eksperimenterne i Folkeoplysningens Laboratorium, og vi har snakket om, ’hvor nyt er nyt?’. Det vigtige for os er, at eksperimenterne indeholder en eller anden grad af noget, som er nyt for os her i Roskilde,” siger Trine Bendix.  

Projektet arbejder også med sin egen digitale platform under viskaber.roskilde.dk. På projektets side kan man dele sine idéer, lade sig inspirere af andres eksperimenter eller søge samarbejdspartnere til nye initiativer.

Potentiale ved partnerskaber

De indledende manøvrer skal nu udmunde i tre kickoffmøder i maj måned, hvor alle kommunens foreninger og aftenskoler inviteres med.

Et af de temaer, som tages op på kickoffmøderne, er potentialet for partnerskaber mellem folkeoplysningsforeninger og andre. Jesper Kejlhof forestiller sig som eksempler, at forældre kan modtage franskundervisning, mens deres børn går til svømning, eller at en løbeklub laver naturformidling.  

”En af tankerne bag det her folkelaboratorium er at få vores foreninger og aftenskoler til at arbejde mere sammen på kryds og tværs: Vi vil gerne hjælpe med at styrke de samarbejder,” siger Jesper Kejlhof.

Ifølge Trine Bendix er det ikke kun på sundhedsområdet, der kan opstå partnerskaber, det kan også ske på områder som unge og trivsel eller klima og bæredygtighed. Hun peger også på, at det vil være muligt at samarbejde med helt andre typer af foreninger eller private virksomheder.

”Som kommune er det vores rolle at forløse det potentiale, som ligger i folkeoplysningen og folkeoplysningsloven. Lige nu er der mange muligheder, som ikke bliver brugt, for eksempel det her med partnerskaber, og derfor har vi fokus på at dyrke det,” siger Trine Bendix.

Trine Bendix fortæller, at hun ofte hører, at det er svært at lave udviklingsaktiviteter på grund af love og regler på området. Derfor ser hun frem til at Folkeoplysningens Laboratorium sætter folkeoplysningen mere fri til at prøve grænser af.

”Som kommune har vi jo regler i bedste mening, men hvis der er opbakning til en idé, og vi bare kan lave det om, så er det også noget af det, som kan komme ud af projektet. Kommunen skal i hvert fald ikke gå i vejen for folkeoplysningen,” siger Trine Bendix.

Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) er gået ind i et samarbejde om Folkeoplysningens Laboratorium for at kunne følge projektet og udbygge den eksisterende viden på området.

”Det er utroligt interessant, at et folkeoplysningsudvalg vælger en så proaktiv tilgang til området. Projektet sætter samarbejdet på tværs af udvalget, kommunens afdelinger og foreningslivet i spil på en ny måde. Hvis projektet gennem den fælles indsats lykkes med at skabe nye tilbud, strukturer eller koblinger, vil det være meget relevant for andre kommuner i landet,” siger Henriette S. Bjerrum, som er centerleder hos Vifo.

Læs mere om projektet

Voksne tegner udendørs
Vifo
Folkeoplysningens Laboratorium

Læs lignende nyheder

Keramikundervisning
Vifo Artikel 13.06.2024
Vifo går nu i gang med tredje omgang af 'Folkeoplysningen i kommunerne'
Kostumer
Vifo Artikel 01.05.2024
Kostumemuseum udvider med aftenskoleaktiviteter, der skal udbrede kendskabet til håndværket i kostumekunsten
Torben Dreier i Kulturhus Bunkeren foran invitation til feedback
Vifo Artikel 08.02.2024
Fra journalisthøjskole til kulturhus: Nyt projekt skal puste liv i ’Bunkeren’
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 04.12.2023
Vifo offentliggør database med resultater fra undersøgelserne om folkeoplysning i kommunerne
Kvinder danser ballet
Vifo Artikel 25.10.2023
SDU og Vifo sætter foreningslivet under lup i stort forskningsprojekt
Afslutningsdebat på Vifo-konferencen
Vifo Artikel 24.10.2023
Folkeoplysning kan skubbe på grøn omstilling med oplysning, perspektiv og bud på bæredygtig livsstil
Hans Stavnsager borgmester Faaborg-Midtfyn Kommune
Vifo Artikel 26.09.2023
Borgmester beder om hjælp fra folkeoplysningen til at løse de unges trivselsproblemer
Frirummet afholder Frirumsdebat
Vifo Artikel 07.09.2023
Frirummet var en succes, men aktørerne bag problematiserer at være afhængige af fonde til demokratiarbejde