Vifo Artikel 20.10.2019

Nyt projekt undersøger arbejdsmiljøet i frivillige organisationer

Halvdelen af de ansatte frivilligkoordinatorer i frivillige organisationer føler sig ensomme i deres arbejde. Derfor skal arbejdsmiljøet blandt de ansatte nu undersøges, og der skal fokus på, hvordan rammerne for arbejdet i den frivillige sektor kan forbedres.

Virksomheden Ingerfair vil med projektet ’Arbejdsmiljø i frivillige organisationer’ skabe et overblik over og bredt undersøge, hvordan organisationer i den frivillige sektor kan skabe bedre rammer for de ansatte. Blandt andet har en bevilling fra Velliv-foreningen på 500.000 kroner muliggjort projektet.Baggrunden for projektet er, at Ingerfairs rapport ’Frivilligkoordinatorens hverdag’ fra juni 2019 konkluderede, at cirka halvdelen af frivilligkoordinatorerne føler sig ensomme i forbindelse med deres arbejde. Den høje andel medførte en nysgerrighed i forhold til at kortlægge et perspektiv på det generelle psykiske arbejdsmiljø. Initiativet modtager ros fra Frivilligrådets formand, Mads Roke Clausen, som i et interview til Altinget påpeger, at der ”i den grad er brug for denne her kortlægning.”Projektet undersøger omfanget af og årsager til et dårligt psykisk arbejdsmiljø blandt ansatte i frivillige organisationer inden for alle sektorer. For at skabe et nuanceret billede af arbejdsmiljøet vil Ingerfair anvende flere metoder til indsamling af viden. Det gælder både surveys, dialog med et ekspertpanel og reviews af eksisterende forskning på området. Derudover er der oprettet en brevkasse, hvor medarbejdere i organisationer i løbet af efteråret 2019 anonymt kan indsende viden, dele erfaringer og komme med inputs til faciliteringen af projektet.Undersøgelsesperioden strækker sig til ultimo 2020, og den indsamlede viden skal primært bruges til at udvikle redskaber, som kan fremme mental sundhed og handlekraft hos den enkelte ansatte. Resultaterne fra projektet bliver løbende offentliggjort i samarbejde med Altinget Civilsamfund, og de specifikke værktøjer vil desuden blive formidlet via workshops.

Læs mere