Vifo Artikel 19.11.2015

Nyt studie undersøger kommuners samarbejde med frivillige

Syddansk Universitet igangsætter nyt forskningsprojekt, der ser nærmere på fordele og ulemper ved forskellige samarbejdsformer mellem frivillige og den kommunale sektor.

Skrevet af: Jonna Toft
Nøgleord: Frivillighed Kommuner

Frivillige hjælper til i mange kommunale sammenhænge, f.eks. på plejehjem, i børnehaver og skoler, på biblioteker mv. Nu skal samarbejdet mellem de frivillige og den kommunale sektor undersøges nærmere i et stort forskningsprojekt til næsten 7 millioner kroner, som professor Bjarne Ibsen, Syddansk Universitet, står i spidsen for.

Forskningsprojektet bliver primært baseret på 20 casestudier i de fire kommuner, der støtter projektet – Odense, Faaborg-Midtfyn, Faxe og en kommune i Region Hovedstaden, hvis navn endnu ikke er offentliggjort. Men der bliver også sendt spørgeskema ud til alle landets kommuner for at få indsigt i deres syn på samarbejdet med frivillige.

“I stort set alle kommuner eksperimenteres der med samarbejde med frivillige,” siger Bjarne Ibsen til Altinget. ”Der er store forventninger til, at vi via frivilligheden kan komme til at løfte i flok, fremme velfærd og skabe øget medborgerskab. Virkeligheden er bare, at vi ved meget lidt om, hvordan det i praksis fungerer.”

Han tilføjer, at eksperimenterne først for alvor mening, hvis man ser grundigt på dem, undersøger dem og dermed finder ud af, hvad man kan lære af dem.

Målet med studiet ’Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor’ er dels at kortlægge fordele og ulemper ved forskellige måder at samarbejde på, dels at få en viden om, hvordan samarbejdet kan udvikles i fremtiden. Projektet har et stærkt tværfagligt sigte – på tværs af den frivillige og den offentlige sektor, og på tværs af samfundsområder som kultur, idræt, sundhed, natur, det sociale mv.

Nordea-fonden støtter forskningsprojektet med 3,9 millioner kroner, mens de fire involverede kommuner og Det Boligsociale Fællessekretariat i Aarhus tilsammen giver 2,75 millioner kroner.

Det 3-årige forskningsprojekt forventes afsluttet i 2018.