Vifo Artikel 30.09.2014

Oplysningsforbund skifter navn og visuel identitet

Oplysningsforbundet NETOP har skiftet navn til Fora og får samtidig en ny visuel identitet og kernefortælling.

Skrevet af: Søren Bang
Nøgleord: Oplysningsforbund

Netværk for Oplysning, forkortet NETOP, har skiftet navn til Fora og samtidig vedtaget en ny visuel identitet med en bagvedliggende kernefortælling, der beskriver fundamentet for forbundets arbejde.

Beslutningen blev taget på et ekstraordinært landsmøde i Odense i weekenden, hvor små 80 pct. af de delegerede stemte for navneændringen og tilføjelsen ’Læring og kreativitet i fællesskab’ (se logoet i boksen til højre).

NETOP blev skabt i januar 2004 gennem en fusion mellem Frit Oplysningsforbund og Dansk Husflidsselskab. Ifølge sekretariatsleder Bernhard Trier Frederiksen udspringer navneændringen af et ønske om at finde et mere klart og dækkende navn. 

Det nye navn, Fora, er da også opstået som et resultat af arbejdet med at formulere den nye kernefortælling for forbundet. En fortælling, der i højere grad skulle pege fremad uden at bryde radikalt med det hidtidige værdigrundlag.

”Vi har brugt en masse kræfter på at formulere kernefortællingen gennem bl.a. workshops, spørgeskemaundersøgelse og kvalitative interviews i hele organisationen for at finde frem til, hvad der er bærende for forbundet,” siger Bernhard Trier Frederiksen.

”Nu har vi en kernefortælling, som beskriver og samler det, som gennemsyrer vores forbund, nemlig læring og kreativitet i fællesskab, mens Fora henviser til, at vi dækker over en samling af rum, hvori det foregår.”

Ifølge Bernhard Trier Frederiksen vil landsforbundet sammen med sine cirka 160 medlemsforeninger nu arbejde på at omsætte den nye kernefortælling til det daglige arbejde. Det vil bl.a. ske gennem lokale møder og workshops i de kommende måneder.

Fokus på fællesskab

Resultatet af arbejdet med at udforme kernefortællingen, et nyt navn og en ny visuel identitet er beskrevet i en folder, der blev fremlagt på forbundets landsmøde.

Heri peger Fora bl.a. på, at samfundet er blevet stærkt individualiseret og fragmenteret – og samtidig har fået et tilsvarende stærkt fokus på mål, resultater og kompetencer. Desuden må folkeoplysningen forholde sig til, at mange engagerer sig i mere skiftende aktiviteter og midlertidige fællesskaber. Det stiller ifølge Fora folkeoplysningen over for nye udfordringer:

”Vi skal skabe interessante og engagerende rum og fællesskaber gennem tidssvarende tilbud, så fagenes indhold relateres til de aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. Da folkeoplysningen har andet indhold og formål end det formelle uddannelsessystems, kan og skal den bidrage til at skabe kunnen, klogskab og tillid mellem mennesker. Til gavn for fællesskabet,” som det hedder i folderen.

Netop ambitionen om at skabe rum for samvær og fællesskabet står centralt i den nye kernefortælling, der desuden understreger ønsker om at gøre folkelysningen relevant for alle danskere, skabe lokal nærhed og forankring, sikre høj faglighed og sætte fagene ind i nye sammenhænge og udvikle nye undervisningsformer.